Zielzorg

Alle leden van de Nieuw-Apostolische Kerk hebben recht op persoonlijke zielzorg. Daartoe behoren persoonlijke gesprekken over geloofs- en levensvragen, evenals steun in bijzondere levensomstandigheden. Zieken en ouderen worden in zieken- en verzorgingstehuizen regelmatig door hun zielverzorgers bezocht.

Bijzondere vormen van zielzorg

Al naar gelang de verschillende behoeften in de gemeenten, is er een groot aantal vormen van zielzorg. De verzorging van kinderen (zondagsschool, kleine zondagsschool en godsdienstonderwijs), de jeugd (jeugdavonden, jeugddiensten, gezamenlijke activiteiten) en senioren (ontmoetingen) vormt een belangrijk deel van de kerkelijke bezigheden. Hierdoor wordt de gemeenschap met elkaar onderhouden en de eenheid bevorderd.

Kerkmuziek

Door zang en muziek loven nieuw-apostolische christenen de Heer en brengen gevoelens, die in hun ziel aanwezig zijn, tot uitdrukking. De zangkoren in de gemeenten komen regelmatig bij elkaar om te repeteren, evenals - waar mogelijk - de verschillende orkesten en ensembles. Muziek wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk gestimuleerd, er zijn vele mogelijkheden om hieraan deel te nemen.

De zielverzorgers zijn leken

Net als in de eerste apostolische kerk hebben de zielverzorgers geen theologische opleiding. Hun opdracht als geestelijk verzorger vervullen ze onbezoldigd, naast hun taken in familie, beroep en maatschappij. Een van hun belangrijkste taken is om de hun toevertrouwde zielen troost te geven.

Charitatief werk

Ook charitatieve en sociale activiteiten winnen aan betekenis. Hiertoe behoren inzamelingsacties ten behoeve van levensmiddelen, medicamenten of kleding. In de arme gebieden en landen worden bovendien crèches, scholen, ziekenhuizen en medische posten financieel ondersteund.