Visie en Missie

Visie en Missie van de Nieuw-Apostolische Kerk

  

Visie van de Nieuw-Apostolische Kerk

Een kerk, waarin mensen zich goed voelen en vervuld van de Heilige Geest en de liefde tot God, hun leven naar het evangelie van Jezus Christus inrichten en zich zo op Zijn wederkomst en het eeuwige leven voorbereiden.

 

Missie van de Nieuw-Apostolische Kerk

Naar alle mensen toe gaan om hen het evangelie van Jezus Christus te leren en met water en Heilige Geest te dopen.

Zielzorg verrichten en een hartelijke gemeenschap onderhouden, waarin ieder de liefde van God ervaart door Hem en anderen te dienen.