Kerkdiensten

Church Tafelsig in Cape Town, South Africa

Voor nieuw-apostolische christenen hebben de kerkdiensten een bijzondere betekenis. Als fundamenteel bestanddeel van het christelijk leven bieden zij telkens opnieuw gelegenheid tot gemeenschap met God en de broeders en zusters. Diegenen die de kerkdienst bezoeken vinden hier de noodzakelijke rust en tijd om naar Gods Woord te luisteren. Hier kunnen ze goddelijke vrede ontvangen, genade en verlossing verkrijgen en de goddelijke liefde voelen.

De nieuw-apostolische kerkdienst begint met gebed. Het daaropvolgende dienen door de ambtsdragers aan het altaar gebeurt door middel van vrije prediking, zonder gebruik te maken van een manuscript. Ter voorbereiding op de kerkdienst dient slechts een door de kerkleiding gegeven kerngedachte. Daarin staan het voor te lezen bijbelwoord, alsmede enkele gedachten die het bijbelwoord uitdiepen. De ambstdragers, die opdracht hebben te prediken, vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest. Jezus zegt het in de bijbel als volgt: "Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, die door u spreekt." Op dit oude woord vertrouwen de ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk ook heden nog.

Gemeenschap met God

Een kerkdienst geeft nieuwe kracht voor de ziel, bewerkstelligt vreugde en beschrijft de toekomst van kinderen Gods: het eeuwige heil, de eeuwige verlossing, het geborgen zijn in Gods hand. In de kerkdiensten beleven nieuw-apostolische christenen de innige gemeenschap met de drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze gemeenschap geeft troost en hoop, vooral voor die dagen waarin het eens niet zo gaat zoals wij het willen. Tegelijkertijd herkent in de prediking de mens zichzelf, zijn gedrag en zijn behoefte aan verlossing. Is men zich daarvan bewust, dan kan hij in geloof het Heilig Avondmaal vieren.

Genade aanbod van God

Kerkdiensten zijn daarom ook te beschouwen als een aanbod van genade. In iedere kerkdienst vieren nieuw-apostolische christenen het Heilig Avondmaal. Ze belijden voor God hun zonden, die hun in de naam van Jezus vergeven kunnen worden. Ze vergeven ook hun naasten en stellen zich open voor goddelijke weldaden. Dat maakt de ziel vrij.

Onze kerkdiensten staan open voor iedereen die geïnteresseerd is. Een ieder kan zich ervan overtuigen hoe weldadig rust en zielenvrede in deze tijd kunnen werken.