Vooruitblik

Een nieuwe districtsapostelhelper voor Oeganda

30.07.2013

Stamapostel Jean-Luc Schneider met de vertaler, Apostel James Kimera (foto NAC Uganda)

Tijdens de kerkdienst in Kampala (foto NAC Uganda)

De stamapostel met de nieuwe districtsapostelhelper Josep Opemba Ekhuya (foto NAC Uganda)

Het concert op zaterdagavond met koor en traditionele instrumenten

Zürich/Kampala. Voor de eerste keer was stamapostel Jean-Luc Schneider in Kampala, Oeganda. Hij hield daar op zondag 14 juli 2013 een kerkdienst voor de gemeenten in het districtapostelgebied van Shadreck Lubasi. Dit gebied omvat de Oost-Afrikaanse landen Kenia, Tanzania en Oeganda. Hoogtepunt van het bezoek in Oeganda was een opdracht tot districtsapostelhelper.

Joseph Opemba Ekhuya (44) heißt der neue Bezirksapostelhelfer. Er  war in den vergangenen Jahren im Bereich Vermessung tätig und arbeitete in verschiedenen Vermessungsprojekten für die Länder Kenia, Ruanda, Mosambik und die Seychellen mit. 2010 übernahm er die Geschäftsführung der neuapostolischen Hilfsorganisation KUMEA (Kujenga Maisha East Africa).  Im November 2011 wurde er zum Apostel ordiniert. Bezirksapostelhelfer Ekhuya wird künftig seinen Bezirksapostel Shadreck Lubasi unterstützen und insbesondere in Uganda tätig sein, um dort die Gemeinden zu betreuen.

Joseph Opemba Ekhuya (44) is de nieuwe districtsapostelhelper. Hij was de afgelopen jaren op het gebied van landmeetkunde werkzaam en werkte in verscheidene landmeetkunde-projecten voor de landen Kenia, Rwanda, Mozambique en de Seychellen. In 2010 nam hij de bedrijfsleiding over van de nieuw-apostolische hulporganisatie KUMEA (Kujenga Maisha East Africa).  In november 2011 werd hij tot apostel gewijd. Districtsapostelhelper Ekhuya zal voortaan districtsapostel Shadreck Lubasi ondersteunen en in het bijzonder in Oeganda werkzaam zijn om daar de gemeenten te verzorgen.

Meer dan 2000 geloofsbroeders- en zusters kwamen zondag bijeen voor de kerkdienst in een grote hal in Kampala, vele anderen kwamen tezamen in de aangesloten gemeenten. Voor de kerkdienst werd door stamapostel Jean-Luc Schneider het bijbelwoord uit  Excodus 19:6 gebruikt: „Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.“

De stamapostel betrok de uitspraak van het bijbelwoord op de huidige tijd en zei: „Het is niet onze verdienste, maar uit genade zijn we verkozen. God wil ons de mogelijkheid geven om priesters te worden en met Christus in het 1000-jarig vredesrijk te regeren. Echter vandaag verwacht Hij al van ons dat wij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.“ Hij betoogde dat wij God toebehoren en dat willen doen wat Hij van ons verwacht en Hem niet iedere dag vragen wat Hij voor ons moet doen.

Voordat de nieuwe districtsapostelhelper de opdracht kreeg, verleende de stamapostel twee knechten Gods de welverdiende ambtsrust na jarenlang ambtsdrager te zijn geweest. Apostel Madanje, van beroep leraar Engels, vertaalde de  eerste kerkdiensten in de Engelse taal van de Nieuw-Apostolische Kerk in zijn moedertaal Luo. 37 Jaar lang was hij als ambtsdrager van de kerk onderweg, de laatste 16 jaar daarvan als apostel.

Apostel Hunney leerde de kerk op de leeftijd van 47 jaar kennen en werd in 1995 nieuw-apostolisch. Hij diende 17 jaar in verschillende ambten, daarvan negen jaar in het ambt van apostel. „Beide knechten van God“, aldus de stamapostel in zijn dankwoord, „ hebben met grote liefde de Heer en de geloofsbroeders en  – zusters trouw gediend.“

Stamapostel Schneider verbleef van woensdag 10 juli tot  zondag 14 juli  in Oeganda begeleid door districtsapostel Patrick Mkhwanazi  (Zuid-Afrika), Mark Woll (Canada), alsmede Bernd Koberstein (Duitsland). Samen met de gastgever, districtsapostel Lubasi, bezochten zij op donderdag o.a. de centrale kerk en de administratie in Kampala. Hier werden de stamapostel en zijn begeleiding door kinderen hartelijk begroet. De eerste kerkdienst vond plaats op vrijdag in de stad Tororo, ongeveer 200 kilometer verwijderd van Kampala. Op zaterdagmorgen volgde er een apostel- en opzienerbijeenkomst,  's avonds vond er een concert plaats.

Categorie: Afrique