Vooruitblik

Nieuwe Stamapostelhelper op Pinksteren 2012

23.03.2012

Districtsapostel Jean-Luc Schneider, Frankrijk (photo: NAKI)

Zürich. Tijdens de kerkdienst op pinksterzondag zal Stamapostel Wilhelm Leber een Stamapostelhelper inzetten. „Ik wil daarmee alvast de toekomst voortijdig zeker stellen“, zegt de internationale kerkleider die dit jaar 65 jaar oud wordt. Wanneer hij zelf met ambtsrust gaat laat hij echter nog open, eventueel in 2013 of 2014. Maar nu al zal de hulp van een Stamapostelhelper aan zijn zijde al een merkbare ontlasting geven.

Jean-Luc Schneider (52), sinds september 2004 Districtsapostel uit Frankrijk, zal de Stamapostelhelper worden. Deze opdracht is gepland tijdens de kerkdienst op pinksterzondag 27 mei 2012 waarbij alle Districtsapostelen met hun helpers en alle Apostelen uit Europa in Keulen worden verwacht. De kerkdienst zal wereldwijd via satelliet worden uitgezonden. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de kerkdienst te bezoeken. In het kader van de vergadering van Districtsapostelen die van 15 t/m 18 maart plaatsvond in Zürich, informeerde Stamapostel Leber de Districtsapostelen met hun helpers. Ook wereldwijd werden de Apostelen al geïnformeerd.

M.b.t. de persoon

Jean-Luc Schneider werd op 18 september 1959 geboren. Sinds zijn kindertijd behoort hij tot de Nieuw-Apostolische Kerk, zijn ouders waren al nieuw-apostolisch. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Sinds 26 september 2004 is hij Districtsapostel en leidt naast de gebiedskerk Frankrijk ook talrijke andere gebiedskerken zoals Burundi, Frans-Polynesië, Democratische Republiek Kongo-Zuidoost, Nieuw-Caledonië. De nieuwe Stamapostelhelper Schneider zal voorlopig voor zijn huidige werkgebied verantwoordelijk blijven.

Mb.t. de opdracht

Het geven van een opdracht is het overdragen van een vastomstaande taak, zij is niet te vergelijken met een wijding. De opdracht kan tijdelijk en plaatselijk begrenst zijn. Onder “opdracht” in relatie met een ambt wordt de opdracht tot Gemeentevoorganger, Districtsvoorganger, Districtsapostelhelper of Stamapostelhelper verstaan. In de regel gebeurt dit tijdens een kerkdienst.

 

Meer informatie

http://www.nak.org/nl/nieuws/naki-nieuws/article/12678/

http://www.e-n-a.org/