Vooruitblik

Internationale Gebedsdag 2011: Naar vrede streven!

02.09.2011

Zürich. De maand september is een gedenkmaand: op 11.09 is het tien jaar geleden dat de aanslagen in de VS plaatsvonden. Op 21.09 is het Wereldgebedsdag voor de vrede. Daarom vraagt Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, ook dit jaar aan alle gemeenten om een gebed voor de internationale wereldvrede. De door de UNO uitgeroepen gebedsdag draagt het motto: „Laat uw stem horen!“ Daaraan, aldus de Stamapostel, mogen alle nieuw-apostolische gemeenten op aarde deelnemen.

„Wij willen gemeenschappelijk de vrede nastreven en ervoor bidden“, luidt de boodschap van de kerkbestuurder dit jaar. De ambtsdragers van de kerk vinden daartoe een nadere uitwerking in de „Kerngedachten voor de diensten“. In zijn gedachten zet de Stamapostel o.a. uiteen: „Voor zover het aan ons ligt, willen wij moeite doen voor de vrede met alle mensen, ongeacht hun religieuze overtuiging of sociale afkomst“.

De UNO eerbiedigt de Wereldvrededag sinds 1981. In de resolutie van destijds van de Algemene Vergadering stond o.a. dat er een jaarlijkse Wereldvrededag gevierd zou moeten worden. Hij zou het idee van de vrede zowel binnen de landen en volkeren als onder elkaar kunnen versterken. In 2004 besloot de Oecumenische Raad van Kerken (ORK) met hoofdzetel in Geneve, aan de gebeden voor vrede deel te nemen en verkoos daarvoor de 21e september. De Nieuw-Apostolische Kerk steunt deze beweging en roept gemeenten op om in de dienst een bijzonder gebed voor de vrede uit te spreken.

»Verwijzing naar de Website van de UNO i.v.m. de internationale dag van de vrede

» Website van de ORK m.b.t. de internationale dag van de vrede