Vooruitblik

Pasen: Hij is waarlijk opgestaan!

23.04.2011

Foto: NAKI

Op de derde dag is Jezus opgestaan. Maria Magdalena loopt naar Petrus en Johannes om hun te zeggen wat zij beleefd heeft. Beide mannen haasten zich naar het graf. Johannes komt als eerste aan, kijkt in de grot. Als Petrus de grot bereikt, gaat hij naar binnen en vindt de zweetdoek van de Heer. „Zij begrepen de Schrift nog niet, dat Hij uit de dood moest opstaan.“ Dit inzicht rijpt maar beetje bij beetje in de Apostelen.

Maria Magdalena gaat terug naar het graf en weent. Twee engelen in witte klederen vragen: „Waarom huil je?“ Zij antwoordt: „Zij hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem naartoe gebracht hebben.“ Wanneer zij zich omkeert, ziet zij een tuinman en vraagt hem of hij Hem weggehaald heeft. Maar dan noemt Hij haar naam: „Maria!“ en zij herkent Hem. Het is de Heer!

Op de avond mengt de opgestane Godszoon zich bij Zijn jongeren en zegt: „Ik wens jullie vrede!“

Christus‘ opstanding - Grondbestanddeel van het christelijk geloof

Het onbegrijpelijke wonder van de opstanding van Jezus Christus uit de dood is de kern van het evangelie en daarnaast de verwijzing naar de wederkomst van Gods Zoon, een zwaartepunt van de prediking en brieven van de Apostelen. Zoals het destijds was, zo is het ook heden: het geloof aan Jezus Christus als Eersteling in de opstanding vormt de zekere grondslag voor het geloof aan de Eerste Opstanding bij de wederkomst van Christus.

Categorie: Vooruitblik