Vooruitblik

Goede Vrijdag: verraad – verhoor – veroordeling

18.04.2011

Foto: NAKI

Deze week vrijdag gedenkt de christenheid de kruisiging van Gods Zoon, Jezus Christus. De gebeurtenissen worden in alle evangeliën van de Heiligen Schrift beschreven. Daarin staat onder andere: teruggekeerd naar het gerechtsgebouw, wordt Jezus Christus door de Romeinen gegeseld. Soldaten zetten Hem een doornenkroon op het hoofd, doen Hem een purperen kleed aan en bespotten Hem. Pilatus wast zijn handen in onschuld. Het aanwezige volk eist Jezus’ kruisiging: „Weg met Hem! Aan het kruis met Hem!“

De Heer wordt naar de executieplaats Golgotha geleid, buiten de poorten van de stad. Op het derde uur, dus tegen 9 uur in de morgen, wordt Hij aan het kruis geslagen. „Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen!“ antwoordt de Godszoon. Rond het zesde uur wordt het donker in het hele land, dus om 15.00 uur. „Vader, in Uw handen leg Ik mijn geest!“

„Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit.“

Goede Vrijdag – wat betekent die dag voor ons?

Goede Vrijdag is voor ons een feestdag, waarop we in diepe dankbaarheid en deemoed het offer van Christus gedenken, van Hem, die Zijn onschuldig leven voor ons in de dood heeft gegeven, opdat wij, zondige mensen, onttrokken zouden worden aan de dood en eeuwig leven bij God zouden kunnen verkrijgen.

Categorie: Vooruitblik