Vooruitblik

Wisseling in de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland vanaf 2011

28.03.2010

Districtsapostel Armin Brinkmann, Stamapostel Wilhelm Leber en Districtsapostel Theodoor de Bruijn (Photo: W. Ruppe)

Zürich/Hilversum. Vanaf het komende jaar zal de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland door Districtsapostel Armin Brinkmann van Noordrijn-Westfalen worden overgenomen. Dit maakte Stamapostel Wilhelm Leber tijdens de vandaag gehouden feestdienst in Hilversum bekend. De huidige Districtsapostel Theodoor de Bruijn (64) zal in mei volgend jaar wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op feestelijke wijze in de rust gaan.

In de dienst in Hilversum ontving de gemeente dit nieuws als eerste. „Al langer is u bekend, dat er een verandering in de verzorging van het Aposteldistrict Nederland komt “, begon Stamapostel Leber zijn bekendmaking na de dienst. Hij wilde nu reeds informeren over de toekomst van het Aposteldistrict Nederland: „Samen met uw Districtsapostel werd de beslissing in goed overleg genomen, dat de leiding van de Aposteldistricten Nederland en Noordrijn-Westfalen in de toekomst aan één Districtsapostel toevertrouwd zal worden en dat is Districtsapostel Armin Brinkmann.“

„Voor mij is het belangrijk, dat de Nederlandse broeders en zusters zich in de nieuwe situatie niet alleen goed verzorgd weten, maar zich ook begrepen voelen“, benadrukte de internationale kerkbestuurder verder. De Nederlandse Apostel Peter Klene zal daarom in mei 2011 de opdracht van kerkbestuurder van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland overnemen, om zo de eigen identiteit van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland ook na de maand mei van het komende jaar te behouden en zeker te stellen.

Districtsapostel Brinkmann uit Dortmund is 61 jaar. Vanaf 2005 verzorgt hij als Districtsapostel meerdere Aposteldistricten in Europa, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. In hem krijgen de nieuw-apostolische christenen in Nederland en in de vanuit Nederland verzorgde landen Anguilla, Antigua, Aruba, Malta, de Nederlandse Antillen en Suriname een ervaren zielzorger en onwankelbare geestelijk leider.

De ambtswisseling staat gepland voor zondag 15 mei 2011.