Vooruitblik

Apostel Raúl Montes de Oca wordt de opvolger van Districtsapostel Vilor

29.03.2010

Apostel Montes de Oca zal de nieuwe Districtsapostel voor Brazilië en Bolivia worden (Foto: NAK Brazilië)

Zürich/Brasilia. Districtsapostel Guillermo Vilor zal in oktober van dit jaar de welverdiende ambtsrust ontvangen. Hij wordt in mei 66 jaar. In een brief aan de gemeenten in zijn werkgebied maakt Districtsapostel Vilor zijn opvolger bekend: Apostel Raúl Montes de Oca. De 57-jarige woont in Colonia Suiza, Uruguay.

Apostel de Oca ontving al in 1971 zijn eerste kerkelijke ambt. Hij werkte in zijn gemeente jarenlang als onderwijzer op de zondagsschool en bij het confirmatieonderwijs. In 1989 volgde de inzetting tot Opziener. Drie jaar later trad de bedrijfsleider van een importfirma voor agrarische producten voltijds in dienst van de kerk. In februari 2003 ontving hij het Apostelambt.

Districtsapostel Vilor, sinds juni 2002 leider van het Aposteldistrict Brazilië en Bolivia, schrijft aan zijn gemeenten: "In verband met de continuïteit van de werkzaamheden in de landen Brazilië en Bolivia wordt Apostel Raúl Montes de Oca als mijn opvolger in de dienst, die de Stamapostel op 10 oktober 2010 in de kerk van Asa Norte, Brasília, DF zal houden, in zijn nieuwe ambt ingewijd."

» Website van de Nieuw-Apostolische Kerk in Brazilië en Bolivia