Vooruitblik

Programmagids voor de Europese Jeugddag gepubliceerd op het internet

05.05.2009

De EJD-gids kan gedownload worden van het Internet

Düsseldorf. Van 21 tot 24 mei 2009 organiseert de Nieuw-Apostolische Kerk een Europese Jeugddag in Düsseldorf. Het programmaboekje, met meer dan 300 bladzijden staat vanaf 16 dagen voor de manifestatie op het Internet ter beschikking om te downloaden. De rond de 35.000 deelneemsters en deelnemers krijgen zo’n 175 programmaonderdelen aangeboden, o.a. workshops, voordrachten, veel muzikale optredens en podiumdiscussies. Bij aankomst krijgen de deelnemers de gedrukte EJD-gids voor persoonlijk gebruik.

De gids begint met een groetwoord aan de jonge deelnemers, onder hen ook een van de Duitse bondspresident Horst Köhler. De uitnodiging om zelf naar Düsseldorf te komen, moest hij weliswaar afslaan, omdat andere tijdsverplichtingen hem binden [tijdens datzelfde weekend viert de Bondsrepubliek Duitsland haar 60-jarig bestaan]. Maar hij wilde wel graag een hartelijke groet sturen en verheugt er zich over, dat vele duizenden jongelui in christelijk verband samenkomen om over de landsgrenzen heen de idee van het samengroeiende Europa te vieren. Köhler zei woordelijk: “Wie open blijft staan voor de uitdagingen van de tijd, wie de ogen niet sluit in vreesachtigheid en vastgelopen meningen, die kan de toekomst werkelijk gestalte geven.”

De EJD-gids staat in de talen Duits, Engels, Frans en Russisch ter beschikking. Hij kan gedownload worden vanaf de EJD-website:

» EYD-Guide German

» EYD-Guide English

» EYD-Guide French

» EYD-Guide Russian

Categorie: Europe, nl, nl, nl, Press Release, Vooruitblik