Vooruitblik

Het motto van de EJD is: „Christus – mijn Toekomst!“

03.02.2009

Zürich. „Christus – mijn Toekomst!“ zo luidt het officiële motto van de met spanning verwachte Europese Jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk van 21 tot 24 mei 2009. Daartoe zei Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk en beschermheer van het project: „Christus – mijn Toekomst is meer dan alleen een kortlopend, voor een enkel ogenblik bestemde slagzin. Deze kreet bevat een grote kracht en is bedoeld, om een leuze voor het persoonlijke leven te zijn.“

In zijn welkomstwoord aan de deelnemers van de jeugddag verklaart de kerkbestuurder verder, dat Jezus Christus aan het begin van al het christelijke samenleven staat. “Hij is het Hoofd van de kerk, Aanvanger en Voleinder. Wij willen onze persoonlijke toekomst door Hem laten vormen. Hij moet ons handelen bepalen en ons tot ons heil naar de vrijheid – naar de verlossing – leiden.” Dit betekent, aldus de Stamapostel “dat wij Hem navolgen in het heden en nu, Hem aanroepen, Hem belijden en aan Hem geloven.”

Een nadere betekenis: het motto van de jeugddag moet uitdrukken, dat wij ons door Jezus aangeraakt, geliefd, en gezonden weten, dat wij ons in de internationale gemeenschap van de kerk geborgen voelen en dat wij ons geloof in het dagelijkse leven ervaren en ons op het komen van de Heer willen voorbereiden.

Inmiddels hebben zich meer dan 30.000 deelnemers uit heel Europa en uit enkele buiten-Europese landen voor de Europese Jeugddag op het beursterrein in Düsseldorf aangemeld. Uitvoerige informatie over deze grote manifestatie vindt u in de Duitse en Engelse taal op de eigen website www.ejt2009.eu/.