Vooruitblik

Herfstvergadering van Districtsapostelen in oktober

27.09.2006

Photo: NACI

Zürich. Dit jaar zal voor de tweede keer een wereldwijde vergadering van Districtsapostelen plaatsvinden op 19 en 20 oktober. Alle Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers van de Nieuw-Apostolische Kerk worden dan in Zürich verwacht. Geloofsvragen, strategische thema’s en organisatorische punten staan op de agenda. Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale kerkpresident, zal de vergadering leiden.

Tweemaal per jaar ontmoeten de Districtsapostelen en Districtsapostelhelpers vanuit de gehele wereld elkaar tijdens de districtsapostelvergadering.  Zij is als orgaan van de kerkstatuten een besluitvormende commissie die voor alle kerkelijke aangelegenheden de Stamapostel adviseert en met hem gezamenlijk de verantwoording draagt voor de eenheid van alle gebiedskerken. Een uitvoerige beschrijving over de districtsapostelvergadering kunt u lezen op onze website “Besluitvormende commissies”.

Op de vergadering in de herfst zal de districtsapostelconferentie over enkele geloofsthema’s beraadslagen die in relatie met de vervaardiging van de nieuwe catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk belangrijk zijn. Evenzo zullen vragen over de begrippen “kerk” en “sacrament” behandeld worden. Ook kerkstrategische punten zullen een onderdeel zijn van de agenda.

Al op 18.10.2006 zullen alle Districtsapostelen die verantwoordelijk zijn voor een gebiedskerk op het Afrikaanse continent bij elkaar komen. De districtsapostelvergadering Afrika zal dan thema’s specifiek over de kerken in Afrika behandelen.

Alle deelnemers aan de vergadering zullen t/m zondag 22.10.2006 blijven. Zij zullen deelnemen aan een kerkdienst in de gemeente Zürich-Seeback waarin – zoals eerder bericht – Apostel Rudolf Schneider en Opziener Hanspeter Nydegger ambtsrust zullen worden verleend.

Categorie: Vooruitblik, Europe, nl, nl, nl