Vooruitblik

Het nieuwe gezangboek in het Engels ontstaat in Kaapstad

02.05.2006

Zürich. Het nieuwe Duitstalige gezangboek van de Nieuw-Apostolische Kerk is nu iets meer dan een jaar oud. Op dit moment wordt de opzet van een nieuw Engelstalig gezangboek afgerond. Dit gebeurt in samenwerking met de muziekcoördinatoren van de nieuw-apostolische gebiedskerken Australië, Canada, Cape, Zuid-Oost Afrika, USA en Zambia. Wanneer alles gaat zoals gepland, dan zal tegen het einde van het jaar 2007 de invoering ervan in de gemeenten plaatsvinden.

 

De op dit moment gebruikte “New Apostolic Hymnal” is een directe vertaling van het tot Pasen 2005 geldige Duitse gezangboek. In 2004 gaf Stamapostel Fehr het sein voor een herziening. Tijdens de vergadering van Districtsapostelen in Karlsruhe, werd aan Districtsapostel Noel Barnes (NAC Cape) de opdracht gegeven  om de schifting, selectie en vervaardiging van nieuwe teksten en melodieën voor een nieuw gezangboek in de Engelse taal te coördineren. Uit een eerste analyse is gebleken dat ongeveer 300 liederen uit het huidige gezangboek kunnen worden overgenomen, ongeveer 350 liederen worden geschrapt en nog eens 300 nieuwe liederen zullen worden bijgevoegd. Voor het nieuwe gezangboek zal dan het totaal op ongeveer 600 liederen komen.

De slotconferentie van de muziekcoördinatoren onder voorzitterschap van Districtsapostel Noel Barnes zal in november 2006 plaatsvinden. Voor dat tijdstip zal dan de keuze van liederen definitief gereed moeten zijn.

De internationale districtsapostelvergadering zal zich tot 2007 herhaaldelijk bezig houden met dit thema. Over de actuele stand van zaken zullen wij dan berichten.

Categorie: Vooruitblik, NAKI nieuws