Vooruitblik

Jeugddag 2009 zal in Düsseldorf gaan plaatsvinden

31.03.2006

Zürich. De Europese jeugddag 2009 van de Nieuw-Apostolische Kerk zal naar het zich laat aanzien in Düsseldorf plaats gaan vinden. De vergadering van Districtsapostelen heeft de kerkpresident van de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen, Districtsapostel Armin Brinkmann, beopdracht om alle noodzakelijke stappen in gang te zetten. Hiermee is de beslissing voor het voornemen van dit grote evenement gevallen.

Unaniem werden ook verdere bijzonderheden besloten door de Districtsapostelen. Een werkgroep zal in de komende maanden een totaalconcept gaan samenstellen. Voorkeursdatum voor de jeugddag zal het weekend na Hemelvaart zijn. Ook werd al besloten dat de Europese jeugddag in de LTU-Arena in Düsseldorf zal plaatsvinden. Düsseldorf is vanwege meerdere redenen een ideale lokatie: de LTU-Arena heeft de ideale grootte, deskundigheid en de ervaring met evenementen van dit kaliber zijn groot. Ongeveer 50.000 deelnemers uit geheel Europa worden verwacht.

Verdere besluiten over de verwachte kosten, eigen bijdrage van de deelnemers of die met de inhoud te maken hebben, zijn nog niet aan de orde gekomen. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om stapsgewijs het concept te maken zodat dit voorgelegd kan worden ter beoordeling.

Wordt vervolgd.

Categorie: Vooruitblik, Europe, nl, nl, nl