Vooruitblik

Jeugddag Europa 2009: Eerste vergadering in Düsseldorf

15.03.2006

Zürich. Ongeveer 50.000 deelnemers verwacht de Nieuw-Apostolische Kerk wanneer de Europese jeugdbijeenkomst in 2009 doorgang zal vinden. Het zullen drie dagen worden met o.a. een kerkdienst gehouden door Stamapostel Wilhelm Leber. Degenen die beopdracht zijn voor jeugdaangelegenheden uit de Europese gebiedskerken van de Nieuw-Apostolische Kerk, kwamen voor de eerste voorbereidingsvergadering bijeen in Düsseldorf.

Het raamwerk van een mogelijke Europese jeugddag van de Nieuw-Apostolische Kerk in het jaar 2009 bestaat uit het volgende: 50.000 jeugd met verzorgers uit geheel Europa, een drie dagen durend programma, een grote kerkdienst met de Stamapostel. De afgevaardigden, verantwoordelijk voor jeugdaangelegenheden, van de negen Europese gebiedskerken bespraken bij hun eerste ontmoeting van 13 t/m 14 maart 2006 in Düsseldorf globaal over de mogelijkheden om een dergelijke gebeurtenis vorm te geven. Eind maart zullen de Europese Districtsapostelen definitief besluiten of een Europese jeugddag kan plaatsvinden.

Overigens was de gastheer van de ontmoeting in Düsseldorf Districtsapostel Armin Brinkmann, president van de gebiedskerk NRW. Hij leidt de planningsstaf in opdracht van de Europese Districtsapostelen. “Op dit moment zijn we nog op zoek naar geschikte locaties”, aldus Districtsapostel Brinkmann. Bij een rondleiding van de Messe in Düsseldorf en de nabij gelegen LTU-Arena kregen de deelnemers een eerste indruk van de grootte van de organisatie van een dergelijke jeugddag in het algemeen en locatiemogelijkheden.

In de aansluitende vergaderingen van de 20 Apostelen, Opzieners en Districtsevangelisten uit de diverse Europese gebiedskerken ging het over het mogelijke verloop van het drie tot vier dagen durende evenement, over mogelijke onderwerpen, de doelgroep die uitgenodigd wordt en met name over de organisatie en financiering. Concrete voorstellen worden eind maart voorgelegd aan de Europese Districtsapostelen zodat hierover een besluit kan worden genomen.

Wordt vervolgd.

Meer foto’s zijn gepubliceerd op Jugend-online.

Categorie: Vooruitblik, Europe, nl, nl, nl