Vooruitblik

Nieuw-Apostolische Kerk staat voor een wisseling van het ambt van Stamapostel

21.04.2005

Zürich. "Het hoogste ambt dat in de Nieuw-Apostolische Kerk bestaat, is het ambt van Stamapostel." Met deze woorden begint een eerste persbericht van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal over de komende kerkdienst met Pinksteren, op 15 mei 2005. De huidige Stamapostel, Richard Fehr, zal op Pinksterzondag tijdens een kerkdienst in Stuttgart ambtsrust worden verleend. In juli wordt hij 66 jaar. Sinds 1988 is hij de hoogste vertegenwoordiger van zijn kerk.

In het persbericht, dat aan redacties van tijdschriften en agentschappen in West-Europa is verstuurd, staat verder:

Met blijdschap gaat hij in de ambtsrust, aldus Richard Fehr. Sinds 17 jaar leidt hij vanuit Zürich de ongeveer 11 miljoen leden van de Nieuw-Apostolische Kerk. Gedurende deze tijd heeft hij vele interne hervormingen ingeleid. Onder andere zal hij gememoreerd worden als oprichter van 20 verschillende projectgroepen. Hij kan terugkijken op een lange, gezegende ambtstermijn, zonder enig gevoel van verbittering. Gevraagd naar de balans van de verrichte arbeid antwoordt hij: "Met een verwijzing naar Lukas 17:10 zou ik willen antwoorden:

Categorie: Vooruitblik