Vooruitblik

Het geloven in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen

24.02.2005

Zürich. Traditioneel gezien is het ontslapenwezen in de Nieuw-Apostolische Kerk van grote betekenis. Al meer dan 50 jaar vieren nieuw-apostolische christenen driemaal per jaar een kerkdienst voor de ontslapenen. Des te verbazingwekkender is het feit dat er slechts weinig literatuur over dit thema is te vinden.

"Het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen" is een nieuwe uitwerking in opdracht van de kerkleiding die op korte termijn in de vorm van een Duits- en Engelstalige brochure zal verschijnen (zie bericht www.nak.org/news/20050210-108-nl.html). Zij zal eerdere uitwerkingen, bijvoorbeeld "Einblicke in das Totenreich" door Hermann Niehaus of "Das Leben nach dem Tode" door Friedrich Linde, vervangen.

De nieuwe uitwerking is in overeenstemming met de stand van de huidige leer. De inhoud berust op uitspraken in de Heilige Schrift en overeenkomende openbaringen van de Heilige Geest. Bewust werd afgezien op de weergave van ervaringen of dromen - deze zouden gezien hun getuigenis voor de algemeen geldige leer moeilijk onderzocht kunnen worden omdat ze meestal op specifieke situaties betrekking hebben en een sterk persoonlijk karakter dragen.

De nieuwe uitwerking heeft niet de pretentie dat alle vragen over het hiernamaals uitputtend beantwoord kunnen worden. Ook kunnen geen definitieve inzichten gegeven worden. Een vergelijking met medische, natuur- en geesteswetenschappelijke literatuur of met literatuur van christelijke kerken of andere religies is niet de bedoeling. Zij wil veelmeer inzicht geven over belangrijke verbanden van het beeld over het hiernamaals - hoe onvolledig en voorlopig dan ook.

"Het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen" zal in de loop van het jaar als brochure in de Duitse en Engelse taal verschijnen bij het Verlag Friedrich Bischoff GmbH. De voorgangers van de gemeenten zullen vooraf per gemeente een kostenloos exemplaar ontvangen.

 

Categorie: Vooruitblik, NAKI nieuws