Archief

Dinsdag 24 januari 2006: Informatieavond per satelliet

(23.11.2005) Zürich. Op dinsdagavond 24 januari 2006 begint de Nieuw-Apostolische Kerk een nieuw hoofdstuk met haar informatiepolitiek: een informatieavond die per satelliet zal worden uitgezonden voor een speciaal daarvoor uitgenodigde groep toehoorders. Dit kwamen de Stamapostel en de Districtsapostelen met elkaar overeen op de bijeenkomst van Districtsapostelen afgelopen oktober in Zürich. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk maakt plannen voor een Europese jeugddag in 2009

(16.11.2005) Zürich. De Nieuw-Apostolische Kerk bekijkt serieus de mogelijkheid om in 2009 een Europese jeugdag te organiseren. Dit besluit werd door de Stamapostel en de Districtsapostelen uit Europa genomen op de bijeenkomst van Europese Districtsapostelen in Zürich. Duitsland zou het gastland hiervoor kunnen zijn. [meer...]

De Stamapostel deelt mee: De Nieuw-Apostolische Kerk doet mee met de internationale dag van gebed

(01.09.2005) Zürich. Stamapostel Wilhelm Leber roept de nieuw-apostolische gemeenten over de gehele wereld op om deel te nemen aan de internationale dag van gebed voor de vrede. In een brief aan alle Districtsapostelen schrijft de internationale President van de Nieuw-Apostolische Kerk: "In mij is het verlangen gegroeid dat ook onze kerk en daarmee alle nieuw-apostolische christenen op de gehele wereld in hun gebeden het vragen voor vrede insluiten." [meer...]

De Stamapostel deelt mee: Apostel Schumacher is tot Districtsapostel voor het Noorden bestemd

(21.06.2005) Zürich. Karlheinz Schumacher zal de nieuwe Districtsapostel voor de Noord-Duitse gebiedskerk worden. Een brief met een soortgelijke strekking van Stamapostel Wilhelm Leber zal komende zondag in de gemeenten van Noord-Duitsland worden voorgelezen. De ordinatie zal op 10 juli 2005 in de kerkdienst in Pasewalk plaatsvinden. [meer...]

De Stamapostel deelt mee: Apostel Khushal op een feestelijke wijze ambtsrust verleend

(08.06.2005) Zürich. Zürich. Apostel Madan Khushal uit Lahore (Pakistan), werd op een feestelijke wijze de ambtsrust verleend. In opdracht van de Stamapostel voerde Districtsapostel Leslie Latorcai uit Canada deze handeling uit. [meer...]

Newsflash uit Stuttgart: Wilhelm Leber wordt de nieuwe Stamapostel!

(13.05.2005) Stuttgart. Dr. Wilhelm Leber, tot nu toe Districtsapostel in het Noorden van Duitsland, zal de opvolger worden van Stamapostel Fehr en daarmee de nieuwe Stamapostel van de Nieuw-Apostolische Kerk. [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk staat voor een wisseling van het ambt van Stamapostel

(21.04.2005) Zürich. "Het hoogste ambt dat in de Nieuw-Apostolische Kerk bestaat, is het ambt van Stamapostel." Met deze woorden begint een eerste persbericht van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal over de komende kerkdienst met Pinksteren, op 15 mei 2005. De huidige Stamapostel, Richard Fehr, zal op Pinksterzondag tijdens een kerkdienst in Stuttgart ambtsrust worden verleend. In juli wordt hij 66 jaar. Sinds 1988 is hij de hoogste vertegenwoordiger van zijn kerk. [meer...]

Confirmatie 2005: Welkom in de kring van de jeugd!

(19.03.2005) Zürich. "Maar wie volhardt tot aan het einde, die zal behouden worden" is dit jaar het groetwoord van de Stamapostel aan de confirmanten van de Nieuw-Apostolische Kerk. Nadat ze op een feestelijke wijze de zegen op hun confirmatie hebben gekregen, worden de jonge christenen hartelijk welkom geheten in de jeugdgroep van de gemeente. [meer...]

Het geloven in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen

(24.02.2005) Zürich. Das Entschlafenenwesen hat in der Neuapostolischen Kirche traditionell eine hohe Bedeutung. Seit über 50 Jahren feiern neuapostolische Christen dreimal im Jahr einen Entschlafenengottesdienst. Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass es nur wenig Literatur zu diesem Thema gibt. [meer...]