Archief

Vanuit Wiesbaden naar de gehele wereld: Pinksterkerkdienst met de Stamapostel wordt wereldwijd uitgezonden!

(25.05.2004) Wiesbaden. Geheel volgens traditie is de Pinksterkerkdienst een belangrijke kerkdienst in de kerkelijke kalender van de Nieuw-Apostolische Kerk. Dit jaar zal Stamapostel Richard Fehr en zullen alle Districtsapostelen en Apostelen uit geheel Europa naar Wiesbaden (gebiedskerk Hessen) komen. Door middel van satelliet zullen enkele duizenden ontvangstlocaties zjn aangesloten. [meer...]

Confirmatie 2004: ... en geef mij aan U over, drie-enig God!

(04.04.2004) Zürich. Driemaal cijfer 4 - in vele nieuw-apostolische gemeenten vinden dit jaar de kerkdiensten met confirmatie plaats op 4 april. Weer treden jonge nieuw-apostolische christenen voor het altaar. Ze spreken de confirmatiegelofte uit en beloven aan God hun trouw: "Ik verzaak de duivel en al zijn werk en wezen en geef mij aan U over, o drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het geloof en de gehoorzaamheid en het ernstig voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde. Amen." Een jaar van confirmatieonderricht ligt achter hen - de mooie tijd bij de jeugd ligt voor hen. [meer...]