Publicaties

Jeugdcommunity “nacworld” gaat online

(01.11.2008) Dortmund. Op 1 november 2008 start onder het adres www.nacworld.eu een sociaal netwerk voor de nieuw-apostolische jeugd. Het internetportaal bevordert internationale contacten tussen de jeugdleden. Dit in het bijzonder met oog op de Europese Jeugddag in mei 2009, waar de Nieuw-Apostolische Kerk verwacht ong. 40.000 jonge christenen te kunnen verwelkomen. [meer...]

„Unsere Familie“ verschijnt nu ook online!

(17.06.2008) Frankfurt. De uitgeverij van Friedrich Bischoff in Frankfurt begroet zijn lezerskring voortaan met een nieuwe internetsite. De uitgeverij van de Nieuw-Apostolische Kerk stelt zich door middel van drie rubrieken voor: op de homepage staan de belangrijkste gegevens van de onderneming. Een optisch verbeterde online winkel geeft inlichtingen over de productenlijst. Vlaggenschip is ongetwijfeld de nieuwe “UF-online” met korte verslagen uit het actuele tijdschrift. [meer...]

“Het is mij ernst om te willen verzoenen”

(20.03.2008) Zürich. De informatieavond van 4 december 2007 heeft zeer uiteenlopende reacties teweeggebracht, vooral voor wat betreft het historische gedeelte. In een brief, die het hoofd van de Nieuw-Apostolische Kerk, Stamapostel Wilhelm Leber, in het kerkelijke tijdschrift “Unsere Familie” (Uitgave 6/2008) laat publiceren, verontschuldigt hij zich voor “verwondingen”, die deze avond opgeroepen heeft. [meer...]

Tien jaar kindertijdschrift „Wij kinderen“ van de Nieuw-Apostolische Kerk

(20.03.2008) Frankfurt. „Wij kinderen“, het magazine voor de jongste nieuw-apostolische christenen, viert dezer dagen zijn tienjarig jubileum. Ter gelegenheid van deze verjaardag van het tijdschrift verschijnt in april een speciale uitgave. Daarin opgenomen de felicitaties van Stamapostel Wilhelm Leber, Stamapostel i.r. Richard Fehr en alle wereldwijd werkzame Districtsapostelen. Op acht toegevoegde bladzijden bericht de kinderredactie ten huize van uitgeverij Friedrich Bischoff bovendien, hoe het 16 pagina’s tellende tijdschrift ontstaat. [meer...]

Nieuwe »Kerngedachten« bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar

(15.11.2007) Zürich. De 1e Adventzondag van 2007 is een bijzondere datum in de Nieuw-Apostolische Kerk: voor de eerste keer wordt de nieuwe versie van de »Kerngedachten voor de diensten« gebruikt. In de Najaarsvergadering van de wereldwijd gehouden Districtsapostelvergadering van oktober 2006 was een herziening van de dienstvoorbereidingen voor de ambtsdragers van de kerk besproken en besloten. [meer...]

Locatie Frankfurt: Filmopnamen voor „Imago-DVD“ in cassette

(15.11.2007) Frankfurt. Het was een koude herfstdag. Desondanks ontmoetten circa 60 nieuw-apostolische gemeenteleden uit Frankfurt elkaar op de eerste zaterdag van november, om op een sportveld een paar filmopnamen aan enkele filmopnamen voor de nieuwe multimedia DVD van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal gestalte te geven. Onder de werktitel „Imago-DVD“ zal het nieuwe reclamemiddel van de kerk tegen het midden van het volgende jaar in ontwikkeling. Het zal filmscènes, geanimeerde infoclips, foto’s en tekst bevatten. [meer...]

“Meer waarde verbinden aan het Heilig Avondmaal”

(02.01.2007) Zürich. „De viering van het Heilig Avondmaal moet in de diensten meer gewicht krijgen.“ Daar is Stamapostel Wilhelm Leber voorstander van. In het interview met de redactie van de “Onze Familie” licht de Stamapostel bovendien toe, waarom hij scholing van de dienaren noodzakelijk acht. Vervolgens kondigt hij voor het najaar van 2007 een tweede informatieavond aan. Vragen over de kerkgeschiedenis zouden het thema kunnen zijn. [meer...]

„Plannen maken over de toekomst van de kerk”

(01.12.2006) Zürich. Plannen maken over de toekomst van de kerk is wat hij wil. Zo wordt Stamapostel Wilhelm Leber, internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk in een interview in het nieuw-apostolische huisorgaan “Onze Familie” (december 2006) geciteerd. Meer uitspraken over de thema’s homoseksualiteit, Europese jeugddag en missie ronden het interview af. In het januari-nummer van 2007 verschijnt nog een deel. [meer...]

OF - Interview met Stamapostel Wilhelm Leber: "Deze manier van aanpak leek ons verstandiger"

(20.02.2006) Zürich. Een interessant interview met Stamapostel Wilhelm Leber zal in het april-nummer gepubliceerd gaan worden van de "Onze Familie", het internationale kerktijdschrift van de Nieuw-Apostolische Kerk. Daarin geeft de kerkleider aan waarom hij met de informatieavond op 24 januari in Uster/Zwitserland een nieuw hoofdstuk in het kerkelijk informatiebeleid heeft gekozen. [meer...]

Het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen

(17.02.2006) Frankfurt. Over het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen gaat de gelijknamige brochure. De nieuwe uitwerking heeft niet de pretentie dat alle vragen over het hiernamaals uitputtend beantwoord kunnen worden. Centraal staan de geloofsuitspraken over de toekomst na de dood. [meer...]
Artikel 21 tot 30 van 32