Publicaties

Nieuw-apostolisch zangboek verschenen in het Koreaans

(16.11.2010) Manilla/Zürich. Helemaal vers van de pers: sinds jl. zondag zingen de gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Zuid-Korea uit een nieuw zangboek. Meer dan 400 liederen werden daarvoor uit het Engelse zangboek van de Nieuw-Apostolische Kerk in het Koreaans vertaald. [meer...]

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk bijna klaar

(08.06.2010) Zürich. De inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk zullen in het begin van zomer 2010 beëindigd zijn. Dat deelt Stamapostel Wilhelm Leber, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, mee. „Ik ben blij, dat onze catechismus nu na meer dan zeven jaar intensieve arbeid bijna klaar is. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle bij de verwezenlijking van dit werk betrokken Apostelen en broeders en zusters“, aldus de Stamapostel. [meer...]

Geloofsbelijdenis van de Nieuw-Apostolische Kerk herzien

(06.06.2010) Zürich. Met ingang van heden verschijnen de tien artikelen van het geloof van de Nieuw-Apostolische Kerk in een andere formulering. In opdracht van Stamapostel Wilhelm Leber heeft een werkgroep de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis herzien. Daarvan zegt de internationale kerkbestuurder: „Als gevolg van enkele veranderingen in de inhoud van de leer, zoals bijvoorbeeld ons inzicht over de doop, werd een herziening noodzakelijk.“ Het is gebleken, aldus de Stamapostel, dat een nauwkeurigere omschrijving van sommige uitspraken gewenst was. De fundamentele structuur van de geloofsartikelen is onveranderd gebleven. [meer...]

Pinksteren 2010: enkele fragmenten uit de dienst

(25.05.2010) Zürich/Kapstadt. De nieuw-apostolische gemeente in Tafelsig (Kaapstad) is met 4.000 zitplaatsen het grootste kerkgebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk ter wereld. Hier hield Stamapostel Wilhelm Leber de Pinksterdienst 2010, die in circa 5.000 andere nieuw-apostolische gemeenten over de wereld via de satelliet uitgezonden werd. Ongeveer 1,2 miljoen gelovigen konden daar live bij aanwezig zijn. [meer...]

Het nieuw nacworld is online

(21.05.2010) Zurich. Duizenden leden uit alle continenten en een tevreden nacworld moderatorenteam zullen getuige zijn van de start van het nieuwe nacworld. Om 00.00 uur is het zover. Het resultaat van wekenlange voorbereidingen: het sociale netwerk van de Nieuw-Apostolische Kerk gaat met omvangrijke vernieuwingen online. Meer functies, een overzichtelijkere navigatie, makkelijkere registratie voor nieuwe leden en openstelling voor alle leeftijdsgroepen bieden nieuwapostolische christenen de mogelijkheid tot wereldwijde communicatie. [meer...]

Nieuwe Internetsite van de Nieuw-Apostolische Kerk Indonesië

(12.05.2010) Zürich/Bandung. De Gereja Kerasulan Baru Indonesia, de Nieuw-Apostolische Kerk in Indonesië, is sinds kort met een site op het Internet. De goed gestructureerde site bevat veel informatie over de kerk. Voor buitenlandse bezoekers is er ook een informatieaanbod in de Engelse taal. Een contactadres staat eveneens ter beschikking. [meer...]

„Ik heet u hartelijk welkom op het Pinksterfeest van 2010“

(24.04.2010) Zürich/Kaapstad. „Lieve geloofsbroeders en -zusters en vrienden vanuit de hele wereld, ik heet u hartelijk welkom op het Pinksterfeest van 2010 “ – met deze woorden begroet Districtsapostel Noël E. Barnes de toeschouwers van de Pinkstervideo 2010. [meer...]

"African Joy" – een tijdschrift voor nieuw-apostolische gezinnen

(17.09.2009) Zürich. "African Joy" is een tijdschrift, dat momenteel twee keer per jaar in de nieuw-apostolische Aposteldistricten Cape, Oost-Afrika, Zuidoost-Afrika en Zambia verschijnt. De oplage van de eerste editie lag in de buurt van de 394.000. De tweede editie, die deze maand verschijnt, bereikt meer dan 600.000 gezinnen. Daarmee gaat langzaam maar zeker een wens in vervulling, die Stamapostel Richard Fehr jaren geleden formuleerde: dat er een tijdschrift beschikbaar zou komen voor alle leden van de Nieuw-Apostolische Kerk! [meer...]

»Häerzlech Wëllkomm« op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Luxemburg

(10.08.2009) Frankfurt/Luxemburg. Häerzlech Wëllkomm – Herzlich Willkommen – Bienvenue – Welcome – hartelijk welkom: de nieuwe Internetsite van de Nieuw-Apostolische Kerk Luxemburg is niet zuinig met welkomstgroeten. Na lang voorbereidend werk is de eerste homepage van de Nieuw-Apostolische Kerk Luxemburg op 6 augustus 2009 vrijgegeven. In een gemeentelijk schrijven van de verantwoordelijke Apostel Clement Haeck staat dienaangaande: „Daarmee sluiten wij aan bij een al vele jaren in onze kerk bestaande en ook door velen – binnen en buiten onze kerk – in gebruik zijnde mogelijkheid, algemene en specifieke informatie over onze kerk wereldwijd in te zien.“ [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk in Rusland met nieuwe website op het Internet

(03.08.2009) Moskou/Berlijn. De Nieuw-Apostolische Kerk in Rusland presenteert zich sinds 1augustus 2009 met een vernieuwd aanbod op het Internet. Onder het adres www.novoapost.ru bevinden zich nu ook actuele berichten uit de Russische districten en gemeenten. Daarnaast informeert de site over de structuur van de kerk in Rusland en wereldwijd en geeft informatie over het nieuw-apostolische geloof, onder andere over de geloofsbelijdenis en de sacramenten. [meer...]
Artikel 11 tot 20 van 32