Publicaties

Informatieavond over de catechismus wordt in december uitgezonden

19.10.2012

The printing of the German version of the Catechism is currently underway (Photo: NACI)

Zürich. Stamapostel Wilhelm Leber zal zich vanuit de internationale kerkzetel in Zürich wenden tot alle nieuw-apostolische gemeenten in Europa – tijdig voordat de nieuwe catechismus verschijnt. In een brief aan de gemeenten in Europa schrijft hij dat hij daarmee het werk wil voorstellen, enkele achtergrondinformatie wil geven en fundamentele concepten wil toelichten. Datum is dinsdag 4 december 2012 om 20.00 uur.

Het conferentiecentrum van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal in Zürick leent zich goed voor de informatiebijeenkomst die per satelliet naar de Europese gemeenten zal worden uitgezonden. De catechismus bevindt zich momenteel in de drukfase, daarna wil de internationale kerkleider een officieel startpunt markeren, hij schrijft daarover: „Aan het eind van het jaar zal de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk verschijnen. Graag wil ik dat met een officieel tijdstip duiden.“ Ongeveer 45 minuten zal de avond duren waarin onder anderen enkele achtergrondinformatie gegeven zal worden alsmede fundamentele concepten worden toegelicht. Stamapostel Leber gaf deze datum tijdens de vergadering van districtsapostelen in Herzliya (Israël). In welke talen de informatieavond wordt vertaald staat op dit moment nog niet vast. De gebiedskerken hebben tot begin november de tijd om aantallen en gemeenten voor de ontvangst door te geven. De satelliet-uitzending wordt georganiseerd door het kerkeigen Bischoff Verlag.

500 Pagina’s en een CD-ROM

De catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk staat in de Duitse taal kort voor publicatie. Verdere vertalingen komen begin volgend jaar. Het boekwerk dat via het Bischoff-Verlag verkrijgbaar zal zijn, heeft meer dan 500 pagina’s – een CD-ROM is bijgevoegd. Het kerktijdschrift „Unsere Familie“, nr. 22, zal half november een advertentie hierover publiceren.

Jarenlange intensieve arbeid

Het eerste gedrukte exemplaar nam stamapostel Wilhelm Leber ter hand: naar aanleiding van de herfstbijeenkomst van alle districtsapostelen en districtsapostelhelpers opende hij het boekwerk en las enkele pagina’s (wij hebben hierover bericht). Aan een jarenlange intensieve arbeid komt met het verschijnen van de opvolger van „Vragen en Antwoorden over het nieuw-apostolische geloof“ een eind. Het zal een omvangrijke beschrijving van de nieuw-apostolische leer bevatten en in 13 hoofdstukken stelling tot verscheidene thema’s nemen. Met het verschijnen van de catechismus verbindt de kerkleiding de uitnodiging aan alle nieuw-apostolische christenen zich met de inhoud van ons geloof opnieuw intensief bezig te houden.

  • Informatieavond over de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk
  • op dinsdag 4 december 2012
  • om 20:00 uur
Categorie: Publicaties, Vooruitblik