Publicaties

OF - Interview met Stamapostel Wilhelm Leber: "Deze manier van aanpak leek ons verstandiger"

20.02.2006

Zürich. Een interessant interview met Stamapostel Wilhelm Leber zal in het april-nummer gepubliceerd gaan worden van de "Onze Familie", het internationale kerktijdschrift van de Nieuw-Apostolische Kerk. Daarin geeft de kerkleider aan waarom hij met de informatieavond op 24 januari in Uster/Zwitserland een nieuw hoofdstuk in het kerkelijk informatiebeleid heeft gekozen.

De "Onze Familie" is het tijdschrift van de Nieuw-Apostolische Kerk. De internationale uitgave verschijnt maandelijks. In de uitgave van 5 april 2006 zal een omvangrijk interview met Stamapostel Wilhelm Leber worden gepubliceerd. Daarin licht de internationale kerkpresident o.a. toe waarom het boek "Vragen en Antwoorden" in de komende jaren vervangen zal gaan worden door een omvangrijke catechismus. Uitvoerig vertelt hij over zijn verwachtingen van dit nieuwe werk en hoe hij zich de wijze van invoering voorstelt.

Wij publiceren hier met vriendelijke toestemming van de OZ-redactie enkele gekozen passages uit het interview.

Waarom waren alleen de ambtsdragers, dienaren i.r. en onderwijskrachten uitgenodigd, en niet alle broeders en zusters? Hoe worden zij geïnformeerd? Stamapostel Leber: We hebben vooraf overwogen om hen er direct bij te betrekken. Maar in de vergadering van Districtsapostelen is besloten het op deze manier aan te pakken, omdat de stof nogal pretentieus is en allereerst van belang voor ambtsdragers en onderwijskrachten. De broeders en zusters kunnen op verschillende manieren worden geïnformeerd: zij kunnen op het internet - op www.nak.org - de officiële standpunten over deze thema's nalezen. Bovendien verschijnen er in maart en april twee artikelen over deze onderwerpen in "Onze Familie". Deze manier van aanpak leek ons verstandiger.

Zou deze thematiek geschikt zijn om in zogenaamde gespreksgroepen te behandelen? Stamapostel Leber: Mits het gedegen wordt voorbereid, zou ik dat toejuichen. Ook op een gemeenteavond kunnen deze thema's worden besproken. Maar daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat het aantal broeders en zusters dat belangstelling heeft voor de details van de thematiek en zich erin wil verdiepen, mogelijk heel gering is. Zo'n gespreksgroep of een speciale gemeenteavond zou voor deze broeders en zusters een goede aanvulling zijn. [...]

Als men een leerstelsel ontwikkelt, vraagt dat een bepaalde manier van uitdrukken; anders mogen de leerstellingen niet worden afgekondigd. Als het enkel om emotionaliteit ging, dan zouden we dat toch niet nodig hebben? Stamapostel Leber: Emotionaliteit is ook niet alles. Bovendien moeten ontwikkelingen zichtbaar zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de leerboeken. Het boekje "Vragen en antwoorden" is een product van zijn tijd. In veel gevallen zouden de antwoorden nu niet meer voldoen. [...]

Is de NAK op weg om een "gewone Kerk" te worden? Stamapostel Leber: Wat is een "gewone Kerk"? De laatste jaren is duidelijk gebleken dat wij de dialoog aankunnen. In die zin zou ik het prettig vinden als het "gewoon" wordt gevonden dat we een dialoog voeren en met elkaar kunnen spreken. We moeten echter niet de indruk krijgen dat omtrekken vervagen, dat alles "eenheidsworst" is. […]

U hebt net het boekje "Vragen en antwoorden" genoemd. Inmiddels wordt er aan een nieuwe catechismus gewerkt. Wat verwacht u daarvan? Stamapostel Leber: Dat het een sterke grondslag van ons geloof weergeeft. Het boekje "Vragen en antwoorden" is destijds geschreven overeenkomstig de toen geldende standpunten. Nu wordt het heel anders aangepakt; alles wordt zorgvuldig onderbouwd en weergegeven. Er moeten veel gedetailleerde vragen worden behandeld en beantwoord, die in deze tijd bij het christendom en in de samenleving opkomen. Dat is dus veel meer dan wat we eerst hadden. [...]

Hoe ziet dat tijdschema eruit, en gaat u deze catechismus net zo presenteren als de thema's "exclusiviteit" en "navolging"? Stamapostel Leber: Zo ver zijn we nog niet. We denken de nieuwe catechismus in 2008 te kunnen uitgeven. Dan kunnen we het erover hebben hoe we die naar buiten kunnen brengen. Ik kan me wel voorstellen dat we het net zo doen als deze keer. [...]

Het gehele interview is te lezen in het april-nummer van de "Onze Familie". Zij is hier te bestellen.

 

Categorie: Publicaties