Publicaties

Het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen

17.02.2006

Frankfurt. Over het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen gaat de gelijknamige brochure. De nieuwe uitwerking heeft niet de pretentie dat alle vragen over het hiernamaals uitputtend beantwoord kunnen worden. Centraal staan de geloofsuitspraken over de toekomst na de dood.

Vroeger lazen nieuw-apostolische christenen de brochure "Lichtblicke ins Totenreich" van Hermann Niehaus en het boek "Das Levbn nach dem Tode" van Friedrich Linde. In het voorwoord van de zojuist verschenen brochure "Het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen" schrijft Stamapostel Wilhelm Leber het volgende: "Sinds het verschijnen van deze beide publicaties is er een lange tijd verstreken. De vraag kwam naar boven of de daarin genoemde uitspraken nog voldoen aan de huidige inzichten. Bovendien zijn er over dit voor ons belangrijke thema meerdere vragen naar boven gekomen die een antwoord behoeven."

De brochure is verkrijgbaar bij het Verlag Friedrich Bischoff en zal 3,80 Euro gaan kosten. Naast de Duitse uitgave is er ook een engelstalige uitgave. De eerste oplage in beide talen zal 18.000 exemplaren zijn.

 

Categorie: Publicaties