Archief

Nieuw-apostolisch zangboek verschenen in het Koreaans

(16.11.2010) Manilla/Zürich. Helemaal vers van de pers: sinds jl. zondag zingen de gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk in Zuid-Korea uit een nieuw zangboek. Meer dan 400 liederen werden daarvoor uit het Engelse zangboek van de Nieuw-Apostolische Kerk in het Koreaans vertaald. [meer...]

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk bijna klaar

(08.06.2010) Zürich. De inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk zullen in het begin van zomer 2010 beëindigd zijn. Dat deelt Stamapostel Wilhelm Leber, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, mee. „Ik ben blij, dat onze catechismus nu na meer dan zeven jaar intensieve arbeid bijna klaar is. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle bij de verwezenlijking van dit werk betrokken Apostelen en broeders en zusters“, aldus de Stamapostel. [meer...]

Geloofsbelijdenis van de Nieuw-Apostolische Kerk herzien

(06.06.2010) Zürich. Met ingang van heden verschijnen de tien artikelen van het geloof van de Nieuw-Apostolische Kerk in een andere formulering. In opdracht van Stamapostel Wilhelm Leber heeft een werkgroep de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis herzien. Daarvan zegt de internationale kerkbestuurder: „Als gevolg van enkele veranderingen in de inhoud van de leer, zoals bijvoorbeeld ons inzicht over de doop, werd een herziening noodzakelijk.“ Het is gebleken, aldus de Stamapostel, dat een nauwkeurigere omschrijving van sommige uitspraken gewenst was. De fundamentele structuur van de geloofsartikelen is onveranderd gebleven. [meer...]

Pinksteren 2010: enkele fragmenten uit de dienst

(25.05.2010) Zürich/Kapstadt. De nieuw-apostolische gemeente in Tafelsig (Kaapstad) is met 4.000 zitplaatsen het grootste kerkgebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk ter wereld. Hier hield Stamapostel Wilhelm Leber de Pinksterdienst 2010, die in circa 5.000 andere nieuw-apostolische gemeenten over de wereld via de satelliet uitgezonden werd. Ongeveer 1,2 miljoen gelovigen konden daar live bij aanwezig zijn. [meer...]

Het nieuw nacworld is online

(21.05.2010) Zurich. Duizenden leden uit alle continenten en een tevreden nacworld moderatorenteam zullen getuige zijn van de start van het nieuwe nacworld. Om 00.00 uur is het zover. Het resultaat van wekenlange voorbereidingen: het sociale netwerk van de Nieuw-Apostolische Kerk gaat met omvangrijke vernieuwingen online. Meer functies, een overzichtelijkere navigatie, makkelijkere registratie voor nieuwe leden en openstelling voor alle leeftijdsgroepen bieden nieuwapostolische christenen de mogelijkheid tot wereldwijde communicatie. [meer...]

Nieuwe Internetsite van de Nieuw-Apostolische Kerk Indonesië

(12.05.2010) Zürich/Bandung. De Gereja Kerasulan Baru Indonesia, de Nieuw-Apostolische Kerk in Indonesië, is sinds kort met een site op het Internet. De goed gestructureerde site bevat veel informatie over de kerk. Voor buitenlandse bezoekers is er ook een informatieaanbod in de Engelse taal. Een contactadres staat eveneens ter beschikking. [meer...]

„Ik heet u hartelijk welkom op het Pinksterfeest van 2010“

(24.04.2010) Zürich/Kaapstad. „Lieve geloofsbroeders en -zusters en vrienden vanuit de hele wereld, ik heet u hartelijk welkom op het Pinksterfeest van 2010 “ – met deze woorden begroet Districtsapostel Noël E. Barnes de toeschouwers van de Pinkstervideo 2010. [meer...]