Archief

Nieuwe »Kerngedachten« bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar

(15.11.2007) Zürich. De 1e Adventzondag van 2007 is een bijzondere datum in de Nieuw-Apostolische Kerk: voor de eerste keer wordt de nieuwe versie van de »Kerngedachten voor de diensten« gebruikt. In de Najaarsvergadering van de wereldwijd gehouden Districtsapostelvergadering van oktober 2006 was een herziening van de dienstvoorbereidingen voor de ambtsdragers van de kerk besproken en besloten. [meer...]

Locatie Frankfurt: Filmopnamen voor „Imago-DVD“ in cassette

(15.11.2007) Frankfurt. Het was een koude herfstdag. Desondanks ontmoetten circa 60 nieuw-apostolische gemeenteleden uit Frankfurt elkaar op de eerste zaterdag van november, om op een sportveld een paar filmopnamen aan enkele filmopnamen voor de nieuwe multimedia DVD van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal gestalte te geven. Onder de werktitel „Imago-DVD“ zal het nieuwe reclamemiddel van de kerk tegen het midden van het volgende jaar in ontwikkeling. Het zal filmscènes, geanimeerde infoclips, foto’s en tekst bevatten. [meer...]

“Meer waarde verbinden aan het Heilig Avondmaal”

(02.01.2007) Zürich. „De viering van het Heilig Avondmaal moet in de diensten meer gewicht krijgen.“ Daar is Stamapostel Wilhelm Leber voorstander van. In het interview met de redactie van de “Onze Familie” licht de Stamapostel bovendien toe, waarom hij scholing van de dienaren noodzakelijk acht. Vervolgens kondigt hij voor het najaar van 2007 een tweede informatieavond aan. Vragen over de kerkgeschiedenis zouden het thema kunnen zijn. [meer...]