Archief

„Plannen maken over de toekomst van de kerk”

(01.12.2006) Zürich. Plannen maken over de toekomst van de kerk is wat hij wil. Zo wordt Stamapostel Wilhelm Leber, internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk in een interview in het nieuw-apostolische huisorgaan “Onze Familie” (december 2006) geciteerd. Meer uitspraken over de thema’s homoseksualiteit, Europese jeugddag en missie ronden het interview af. In het januari-nummer van 2007 verschijnt nog een deel. [meer...]

OF - Interview met Stamapostel Wilhelm Leber: "Deze manier van aanpak leek ons verstandiger"

(20.02.2006) Zürich. Een interessant interview met Stamapostel Wilhelm Leber zal in het april-nummer gepubliceerd gaan worden van de "Onze Familie", het internationale kerktijdschrift van de Nieuw-Apostolische Kerk. Daarin geeft de kerkleider aan waarom hij met de informatieavond op 24 januari in Uster/Zwitserland een nieuw hoofdstuk in het kerkelijk informatiebeleid heeft gekozen. [meer...]

Het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen

(17.02.2006) Frankfurt. Over het geloof in het hiernamaals van de nieuw-apostolische christen gaat de gelijknamige brochure. De nieuwe uitwerking heeft niet de pretentie dat alle vragen over het hiernamaals uitputtend beantwoord kunnen worden. Centraal staan de geloofsuitspraken over de toekomst na de dood. [meer...]

Mededeling betreffende veranderingen met betrekking tot "Vragen en Antwoorden"

(17.02.2006) Frankfurt. "Vragen en Antwoorden" is de naam van de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk. Tientallen jaren is het al verkrijgbaar, de laatste aanpassing vond in 1992 plaats. De kerkleiding heeft nu het besluit genomen om een extra drukwerk uit te geven over diverse wijzigingen. [meer...]