Officiële bekendmakingen

Dagen van grote zegen in Manilla

21.11.2018

Afscheidnemen van districtsapostel Urs Hebeisen

De nieuwe districtsapostel Edy Isnugroho

Concert op zaterdag in de gemeente Makati

Welkom bij de apostelvergadering op maandag (alle foto’s: NAC SEAsia)

Rust na 43 jaar ambtsbezigheid: stamapostel Jean-Luc Schneider heeft tijdens zijn reis naar de Filipijnen de sinds vele jaren dienende districtsapostel Urs Hebeisen ambtsrust verleend. Hij was een avonturier voor de Heer, voegde hij hem toe.

Van 16 tot 20 november 2018 was de internationale kerkleider op bezoek in Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen. De dagen waren gevuld met meerdere ontmoetingen. Ook waren nog 40 apostelen uit Zuidoost-Azië en meerdere gasten uit Australië, Europa en Noord-Amerika gekomen. Uit 20 verschillende landen waren de gasten gekomen. De dienst op zondag vond plaats in de Palacio de Maynila. Basis voor de prediking was de tekst uit de brief van Jakobus 1: 12: “Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.”

Ambtsrust verleend

Aan het eind van de dienst gaf de stamapostel aan het reusachtige districtsapostelgebied een nieuwe leiding. Districtsapostel Hebeisen werd op een feestelijke wijze ambtsrust verleend. 43 Jaar was hij als ambtsdrager van de kerk onderweg geweest, daarvan 36 jaar als apostel. De laatste tien jaar gaf hij leiding aan de kerk in Zuidoost-Azië.

De levensloop van de districtsapostel laat zich lezen als een avontuur: in 1952 geboren in Bazel/ Zwitserland, in 1976 emigreerde hij naar Japan, daarna volgde Hong Kong en sinds 1982 is hij thuis in Manilla/Filipijnen. In Tokio werd hij op 18 september 1977 tot diaken gewijd en diende in de jaren erna als priester, evangelist en districtsevangelist. Sinds 12 december 1982 is hij werkzaam als apostel. Op 7 mei 1995 volgde de uitgebreidere opdracht als districtsapostelhelper. Op 18 januari 2009 ordineerde de toenmalige stamapostel Wilhelm Leber hem als districtsapostel.

Stamapostel Schneider schreef aan alle apostelen op de wereld: “We danken onze districtsapostel en vriend Urs Hebeisen van ganser harte voor de vele jaren, die hij in dienst van de Heer en de hem toevertrouwde gemeenten gegeven heeft en we wensen hem en zijn vrouw een mooie en rijk gezegende tijd van rust.”

Een nieuwe districtsapostel

Als opvolger gaf de stamapostel de opdracht aan de al jarenlange apostel Edy Isnugroho (55) uit Jogjakarta / Indonesië, eveneens een man met grote ervaring en een diep geloof. Hij geeft nu leiding als districtsapostel aan de Nieuw-Apostolische Kerk Zuidoost Azië.  Daaronder vallen de gemeenten in Brunei, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Palau, de Filipijnen, Sabah, Serawak, Singapore, Thailand, en Vietnam. Opziener Samuel Tansahtikno (47) zal hem daarbij op de Filipijnen ondersteunen. Hij ontving het apostelambt en zal tegelijkertijd verantwoordelijk zijn als districtsvoorganger in het kerkgebied Filipijnen

Ook het kerkgebied India kreeg een nieuwe apostel: de tot nu toe districtsevangelist Ray Prem Mohan (48) uit Dhamanahandi (North India) werd geordineerd in het apostelambt.

Vergadering van apostelen

Op maandag riep stamapostel Schneider nog een keer alle apostelen uit het gebied voor een vergadering bij elkaar. Kernpunten van zijn betoog waren de verdieping van het begrip over de wederkomst van de Heer Jezus Christus en over de aangekondigde veranderingen in het ambtsbegrip.