Officiële bekendmakingen

Districtsapostel Armin Brinkmann leidt in het vervolg de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

(16.05.2011) Zürich/Dortmund. Een intensieve week in Holland ligt voor hem, schrijft de nieuwe Districtsapostel voor Nederland, Armin Brinkmann uit Dortmund. Woensdagavond staat een dienst in Alkmaar op het program, de thuisgemeente van Theodoor de Bruijn, die afgelopen zondag na 40 jaar ambtsvervulling de welverdiende ambtsrust ontving. Donderdagavond is de nieuwe Districtsapostel in Sittard en op zaterdagmiddag heeft hij alle voorgangers met hun echtgenotes voor een dienst uitgenodigd. „Op zondag is de dienst in Tilburg gepland en aansluitend gaat het weer verder in het district Noordrijn-Westfalen.“ [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk publiceert nieuwe omschrijving van de kerk

(01.03.2011) Zürich. „Wat en wie is de kerk? Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?“ – deze vragen worden beantwoord in het artikel „Nieuwe omschrijving van de kerk“. In het kader van de totstandkoming van de nieuwe catechismus komt de Nieuw-Apostolische Kerk tot andere antwoorden dan vroeger. De kerk van Christus is groter dan de Nieuw-Apostolische Kerk. Daartoe behoren alle in de Drie-enige Naam van God gedoopte mensen, die aan Jezus Christus geloven en Hem als Heer belijden. Deze kerk van Christus is aanwezig op verschillende wijzen in de zichtbaar handelende christelijke kerken – zij het ook niet in volkomenheid. [meer...]

Trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus begonnen

(26.01.2011) Lehrte/Zürich. Een conferentiehotel in Lehrte (bij Hannover) bracht vertegenwoordigers uit alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd samen, om een inleidende bijeenkomst over de geplande catechismus mee te maken. Districtsapostel Wilfried Klingler, de gastheer uit Niedersachsen, heette de deelnemers hartelijk welkom. „Ook al ligt de nieuwe catechismus van onze kerk hier nog niet in gedrukte vorm, toch vinden wij het belangrijk om de broeders en zusters zo snel mogelijk te informeren over de lesinhoud.“ [meer...]

Commissiewerkzaamheden anders verdeeld

(19.01.2011) Zürich. Aan het begin van het jaar 2011 werden enkele commissies van de Nieuw-Apostolische Kerk anders verdeeld. 16 werk- en projectgroepen werken op het moment aan verschillende thema’s. Hun werk ondersteunt de besluitvorming in de vergaderingen van Districtsapostelen en helpt de leiding van de kerk om passende antwoorden op vragen te vinden. [meer...]

De liturgie in de Nieuw-Apostolische Kerk vanaf de 1e Adventzondag 2010

(08.11.2010) Zürich. De liturgie regelt en ordent de volgorde van muziek, gebeden, lezing, prediking en toediening van de sacramenten in de diensten. Met het begin van het nieuwe kerkelijk jaar wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk een verbetering van kracht (wij berichtten). In het bijzonder de viering van het Heilig Avondmaal zal met de aangereikte elementen in de liturgie nog waardiger worden vormgegeven. Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal leider van de kerk, verklaarde met betrekking hiertoe, dat de nieuwe liturgie meer plechtigheid in het verloop van de dienst zal brengen. [meer...]

Gebed voor wereldvrede 2010

(09.09.2010) Zürich. De in de wereld verbreide Nieuw-Apostolische Kerk zal ook dit jaar op de ‚Dag voor de Vrede in de Wereld‘ van de UNO overal bidden voor de wereldvrede. Stamapostel Wilhelm Leber schrijft: „Wij willen ook dit jaar rekening houden met de Internationale Gebedsdag voor de Vrede.“ Daartoe zal in de weekdienst op 22 of 23 september in het aanvangsgebed aan de vrede in de wereld en de samenleving herinnerd worden. [meer...]

Nog dit jaar uitbreiding van de liturgie in de Nieuw-Apostolische Kerk

(21.06.2010) Zürich. Met de aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk over de hele wereld een uitgebreidere liturgie ingevoerd. In een brief aan alle kerkelijke ambtsdragers noemde de internationale kerkbestuurder, Stamapostel Wilhelm Leber, de 1e Advent 2010 het startpunt. Al op dit vroege moment heeft hij de verandering kenbaar willen maken, zo schrijft hij. [meer...]

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk bijna klaar

(08.06.2010) Zürich. De inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk zullen in het begin van zomer 2010 beëindigd zijn. Dat deelt Stamapostel Wilhelm Leber, leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, mee. „Ik ben blij, dat onze catechismus nu na meer dan zeven jaar intensieve arbeid bijna klaar is. Mijn hartelijke dank gaat uit naar alle bij de verwezenlijking van dit werk betrokken Apostelen en broeders en zusters“, aldus de Stamapostel. [meer...]

Geloofsbelijdenis van de Nieuw-Apostolische Kerk herzien

(06.06.2010) Zürich. Met ingang van heden verschijnen de tien artikelen van het geloof van de Nieuw-Apostolische Kerk in een andere formulering. In opdracht van Stamapostel Wilhelm Leber heeft een werkgroep de nieuw-apostolische geloofsbelijdenis herzien. Daarvan zegt de internationale kerkbestuurder: „Als gevolg van enkele veranderingen in de inhoud van de leer, zoals bijvoorbeeld ons inzicht over de doop, werd een herziening noodzakelijk.“ Het is gebleken, aldus de Stamapostel, dat een nauwkeurigere omschrijving van sommige uitspraken gewenst was. De fundamentele structuur van de geloofsartikelen is onveranderd gebleven. [meer...]

Wereldwijd ledental van de kerk eind 2009

(03.05.2010) Zürich. Over de hele wereld belijden circa 10,5 miljoen mensen het nieuw-apostolische geloof. Dat is 400.000 leden ofwel 3,7 procent minder dan vorig jaar. Reden daarvan is, dat in enkele landen (vooral in Afrika) jarenlang te weinig overleden leden zijn uitgeschreven. Dat werd aan de hand van analyses en met hulp van officiële sterftecijfers in de verschillende landen vastgesteld. [meer...]