Officiële bekendmakingen

Rainer Storck zal de opdracht ontvangen tot districtsapostelhelper

(23.08.2012) Deze opdracht zal worden gegeven tijdens de kerkdienst op 7 oktober 2012 (Dankdag voor de Oogst). De internationale kerkleider, stampapostel Wilhelm Leber zal dan in Duisburg worden verwacht. Aankomende zondag zal een schrijven hierover in de gemeenten van Nordrhein-Westfalen en andere gebiedskerken worden voorgelezen. [meer...]

Nieuwe Stamapostelhelper op Pinksteren 2012

(23.03.2012) Zürich. Tijdens de kerkdienst op pinksterzondag zal Stamapostel Wilhelm Leber een Stamapostelhelper inzetten. „Ik wil daarmee alvast de toekomst voortijdig zeker stellen“, zegt de internationale kerkleider die dit jaar 65 jaar oud wordt. Wanneer hij zelf met ambtsrust gaat laat hij echter nog open, eventueel in 2013 of 2014. Maar nu al zal de hulp van een Stamapostelhelper aan zijn zijde al een merkbare ontlasting geven. [meer...]

Inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus afgesloten

(17.03.2012) Zürich. In de vergadering van vandaag heeft de internationale bijeenkomst van Districtsapostelen de definitieve Duitse tekst van de catechismus bepaald. Aan deze laatste bespreking over het afstemmen hiervan, nemen ook leden van de projectgroep „Der neuapostolische Glaube“ (PG DNG) deel. Unaniem werd besloten om de tekst als basis voor de verder vertalingen te gebruiken. [meer...]

Eind januari zal aan Districtsapostel Kitching ambtsrust worden verleend

(16.10.2011) JJohannesburg/Zürich. Vandaag heeft Districtsapostel Johann R. Kitching zijn gemeenteleden in het Aposteldistrict Zuidoost-Afrika geïnformeerd over zijn geplande ambtsrust. In een uitzending op het kerkelijke televisiekanaal „nac-tv“ deelde de Districtsapostel mee, dat de internationale kerkbestuurder, Stamapostel Wilhelm Leber, eind januari 2012 een feestdienst in Johannesburg zal houden en daarin de leiding over het Aposteldistrict Zuidoost-Afrika aan een opvolger zal doorgeven. [meer...]

Internationale Gebedsdag 2011: Naar vrede streven!

(02.09.2011) Zürich. De maand september is een gedenkmaand: op 11.09 is het tien jaar geleden dat de aanslagen in de VS plaatsvonden. Op 21.09 is het Wereldgebedsdag voor de vrede. Daarom vraagt Stamapostel Wilhelm Leber, de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, ook dit jaar aan alle gemeenten om een gebed voor de internationale wereldvrede. De door de UNO uitgeroepen gebedsdag draagt het motto: „Laat uw stem horen!“ Daaraan, aldus de Stamapostel, mogen alle nieuw-apostolische gemeenten op aarde deelnemen. [meer...]

Districtsapostel Armin Brinkmann leidt in het vervolg de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

(16.05.2011) Zürich/Dortmund. Een intensieve week in Holland ligt voor hem, schrijft de nieuwe Districtsapostel voor Nederland, Armin Brinkmann uit Dortmund. Woensdagavond staat een dienst in Alkmaar op het program, de thuisgemeente van Theodoor de Bruijn, die afgelopen zondag na 40 jaar ambtsvervulling de welverdiende ambtsrust ontving. Donderdagavond is de nieuwe Districtsapostel in Sittard en op zaterdagmiddag heeft hij alle voorgangers met hun echtgenotes voor een dienst uitgenodigd. „Op zondag is de dienst in Tilburg gepland en aansluitend gaat het weer verder in het district Noordrijn-Westfalen.“ [meer...]

Nieuw-Apostolische Kerk publiceert nieuwe omschrijving van de kerk

(01.03.2011) Zürich. „Wat en wie is de kerk? Wat is de Nieuw-Apostolische Kerk?“ – deze vragen worden beantwoord in het artikel „Nieuwe omschrijving van de kerk“. In het kader van de totstandkoming van de nieuwe catechismus komt de Nieuw-Apostolische Kerk tot andere antwoorden dan vroeger. De kerk van Christus is groter dan de Nieuw-Apostolische Kerk. Daartoe behoren alle in de Drie-enige Naam van God gedoopte mensen, die aan Jezus Christus geloven en Hem als Heer belijden. Deze kerk van Christus is aanwezig op verschillende wijzen in de zichtbaar handelende christelijke kerken – zij het ook niet in volkomenheid. [meer...]

Trainingsseries voor de nieuw-apostolische catechismus begonnen

(26.01.2011) Lehrte/Zürich. Een conferentiehotel in Lehrte (bij Hannover) bracht vertegenwoordigers uit alle Aposteldistricten van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd samen, om een inleidende bijeenkomst over de geplande catechismus mee te maken. Districtsapostel Wilfried Klingler, de gastheer uit Niedersachsen, heette de deelnemers hartelijk welkom. „Ook al ligt de nieuwe catechismus van onze kerk hier nog niet in gedrukte vorm, toch vinden wij het belangrijk om de broeders en zusters zo snel mogelijk te informeren over de lesinhoud.“ [meer...]

Commissiewerkzaamheden anders verdeeld

(19.01.2011) Zürich. Aan het begin van het jaar 2011 werden enkele commissies van de Nieuw-Apostolische Kerk anders verdeeld. 16 werk- en projectgroepen werken op het moment aan verschillende thema’s. Hun werk ondersteunt de besluitvorming in de vergaderingen van Districtsapostelen en helpt de leiding van de kerk om passende antwoorden op vragen te vinden. [meer...]

De liturgie in de Nieuw-Apostolische Kerk vanaf de 1e Adventzondag 2010

(08.11.2010) Zürich. De liturgie regelt en ordent de volgorde van muziek, gebeden, lezing, prediking en toediening van de sacramenten in de diensten. Met het begin van het nieuwe kerkelijk jaar wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk een verbetering van kracht (wij berichtten). In het bijzonder de viering van het Heilig Avondmaal zal met de aangereikte elementen in de liturgie nog waardiger worden vormgegeven. Stamapostel Wilhelm Leber, internationaal leider van de kerk, verklaarde met betrekking hiertoe, dat de nieuwe liturgie meer plechtigheid in het verloop van de dienst zal brengen. [meer...]