Officiële bekendmakingen

Stamapostel feliciteert de nieuwe paus Franciscus

(14.03.2013) Zürich. Stamapostel Wilhelm Leber heeft de nieuwe paus Franciscus uit naam van de Nieuw-Apostolische Kerk gefeliciteerd. Gisteren werd kardinaal Jorge Mario Bergoglio gekozen voor het hoogste ambt van de Katholieke Kerk. Daarmee volgt de 76-jarige Argentijn de teruggetreden paus Benedictus XVI op. [meer...]

Nieuwe districtsapostel Tshitshi Tshisekedi voor Zuidoost-Kongo

(25.01.2013) Zürich/ Lubumbashi. Na zijn terugkeer uit Kongo toont stamapostelhelper Jean-Luc Schneider zich dankbaar en opgelucht: de kerkdienst in Lubumbashi is een groot hoogtepunt geweest bij het begin van het jaar. Zoals al eerder aangekondigd gaf hij de verantwoording van het districtsapostelambt aan zijn Kongolese opvolger Tshitshi Tshisekedi. [meer...]

Wisseling van stamapostel in de Nieuw-Apostolische Kerk met pinksteren 2013

(15.01.2013) Zürich. Op pinksterzondag 19 mei 2013 zal stamapostel Wilhelm Leber zijn opvolger Jean-Luc Schneider het ambt van stamapostel toevertrouwen en zal hijzelf met ambtsrust gaan. Wereldwijd zullen alle nieuw-apostolische gemeenten de kerkdienst kunnen bijwonen d.m.v. uitzending per satelliet. De kerkleider zal al voortijdig alle nieuw-apostolische kerkleden persoonlijk informeren door een schrijven. Deze brief zal vanaf komende zondag na de kerkdienst worden voorgelezen. [meer...]

Bernd Koberstein is de nieuwe districtsapostel voor Frankrijk

(24.12.2012) Mulhouse/Zürich.Een appèl van de nieuwe districtsapostel Bernd Koberstein aan de nieuw-apostolische gemeenten in Frankrijk: „Alstublieft, geeft u mij de kans om u lief te hebben!“ Stamapostel Wilhelm Leber gaf hem deze opdracht aan het eind van de kerkdienst in Mulhouse. Districtsapostel Jean-Luc Schneider is sinds Pinksteren van dit jaar stamapostelhelper en zal zich meer aan internationale taken wijden. [meer...]

Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk officieel geintroduceerd

(05.12.2012) Zürich. „Voor de eerste keer is een systematische beschrijving van de nieuw-apostolische geloofsleer uitgewerkt. Weliswaar waren er al geschriften die wezenlijke elementen van het nieuw-apostolische geloof beschreven. Maar meer en meer werd de roep om een omvattender beschrijving van de leer luider“, dit staat op de eerste pagina van de catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk. Gisteravond vond naar aanleiding van de officiële introductie een informatieavond vanuit Zürich plaats. [meer...]

Tshitshi Tshisekedi krijgt het ambt van districtsapostel voor Zuidoost-Kongo

(17.10.2012) Zürich. Volgend jaar januari zal de huidige districtsapostelhelper Tshitshi Tshisekedi het ambt van districtsapostel voor de gebiedskerk Zuidoost-Kongo ontvangen. Dit deelde stamapostel Wilhelm Leber tijdens de internationale vergadering van districtsapostelen in Herzliya, Israël mee. Districtsapostel Jean-Luc Schneider zal daarmee de verantwoording voor de verzorging van een van de grootste nieuw-apostolische gebiedskerken overdragen om zich meer te richten op zijn taken als stamapostelhelper. [meer...]

Districtsapostel Bernd Koberstein zal in de toekomst ook de gebiedskerk Frankijk leiden

(02.09.2012) Zürich. Sinds september 2004 staat Jean-Luc Schneider als districtsapostel aan het hoofd van de gebiedskerk Frankrijk. Hij zal van deze arbeid worden ontlast om zich meer te kunnen wijden aan de taken als stamapostelhelper. Opvolger als districtsapostel voor Frankrijk zal districtsapostel Bernd Koberstein worden. Vandaag werd na de kerkdienst in de gemeenten in Frankrijk en de Europese gemeenten van het districtsapostelbereik Koberstein een brief hierover voorgelezen. [meer...]

Rainer Storck zal de opdracht ontvangen tot districtsapostelhelper

(23.08.2012) Deze opdracht zal worden gegeven tijdens de kerkdienst op 7 oktober 2012 (Dankdag voor de Oogst). De internationale kerkleider, stampapostel Wilhelm Leber zal dan in Duisburg worden verwacht. Aankomende zondag zal een schrijven hierover in de gemeenten van Nordrhein-Westfalen en andere gebiedskerken worden voorgelezen. [meer...]

Nieuwe Stamapostelhelper op Pinksteren 2012

(23.03.2012) Zürich. Tijdens de kerkdienst op pinksterzondag zal Stamapostel Wilhelm Leber een Stamapostelhelper inzetten. „Ik wil daarmee alvast de toekomst voortijdig zeker stellen“, zegt de internationale kerkleider die dit jaar 65 jaar oud wordt. Wanneer hij zelf met ambtsrust gaat laat hij echter nog open, eventueel in 2013 of 2014. Maar nu al zal de hulp van een Stamapostelhelper aan zijn zijde al een merkbare ontlasting geven. [meer...]

Inhoudelijke werkzaamheden aan de catechismus afgesloten

(17.03.2012) Zürich. In de vergadering van vandaag heeft de internationale bijeenkomst van Districtsapostelen de definitieve Duitse tekst van de catechismus bepaald. Aan deze laatste bespreking over het afstemmen hiervan, nemen ook leden van de projectgroep „Der neuapostolische Glaube“ (PG DNG) deel. Unaniem werd besloten om de tekst als basis voor de verder vertalingen te gebruiken. [meer...]