Officiële bekendmakingen

Velen steunen allen: nieuw-apostolische solidariteit

20.11.2020

foto: M. Gehring

Zurich. Stamapostel Jean-Luc Schneider hield begin november 2020 een dienst in de gemeente Nürtingen (Duitsland). Zijn prediking ging over de liefde van God voor de mensen en de liefde voor de naaste. Hij sprak ook over solidariteit in de gemeenten.

Het is de taak van de Stamapostel om met het financiële budget van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal (NAKI) alle gebiedskerken in de wereld te helpen die in nood zijn, die zichzelf niet kunnen onderhouden en die daarom steeds weer afhankelijk zijn van externe financiering, zo benadrukte de internationale kerkleider. NAKI, een in Zürich gevestigde stichting naar Zwitsers recht, heeft echter geen eigen inkomsten. "Wat wij hebben is wat de gebiedskerken ons geven, wat de gebiedskerken ons ter beschikking stellen", aldus de kerkleider. Hij is zeer dankbaar dat veel broeders en zusters bereid zijn om offers te brengen en daarmee andere geloofsbroeders en -zusters in nood te ondersteunen.

Met dank aan alle gevers

"Ik bedank alle gevers, ik bedank de besturen, de nationale vergaderingen, alle betrokkenen. Ik zal het kort houden: ik ben God en elk kind van God dankbaar. Bedankt voor deze broederlijke houding, zodat we ook de mensen in nood kunnen helpen." Dat zei het hoofd van de kerk in zijn prediking op 8 november in Nürtingen.

Financiële verevening vindt plaats

Hoe vinden de geldtransities naar de internationale kerkzetel en terug naar de verschillende nationale kerken plaats? NAKI is geen gebiedskerk met een inkomen uit offers. De middelen die NAKI als steun aan behoeftige gebiedskerken geeft, komen daarom uit de gebiedskerken met een hoge opbrengst van offers. Dit systeem van financiële verevening tussen de vele gebiedskerken bestaat al lang. De solidariteit binnen de wereldwijde kerk is altijd zo groot geweest dat zelfs gebiedskerken die maar weinig eigen middelen hebben, ondersteund konden worden.

De beslissing welke projecten van een specifieke gebiedskerk worden ondersteund, worden door de  stamapostel beoordeeld in overleg met een adviesorgaan, een internationale financiële comité. Een gebiedskerk die extra geld nodig heeft, legt een duidelijk omlijnd projectplan voor aan de NAKI. In de herfst van elk jaar analyseren de financiële commissie en de stamapostel met zijn administratie de projectlijst en keuren deze goed of corrigeren deze. Door deze aanvraag- en goedkeuringsprocedure, gevolgd door een voortgangsrapportage, heeft de kerk een hoge mate van transparantie, die ervoor zorgt dat de middelen van de kerk op een betrouwbare  manier worden beheerd en worden ingezet.

Zeven donorkerken

Vandaag de dag stellen zeven van de in totaal 15 districtsapostel-districten een deel van hun inkomsten ter beschikking aan de internationale kerkleiding en zorgen zo voor een internationale financiële verdeling op basis van solidariteit.