Officiële bekendmakingen

Wens voor een voorzichtige opening voor het gemeenteleven, waar mogelijk

23.04.2020

foto: O. Ruetten

Zürich. Geleidelijk aan proberen de regeringen het openbare leven te normaliseren tijdens de Corona-pandemie. Beslissingen in maatregelen variëren afhankelijk van het land en het verschil in de mate van impact. Alle kerken, waaronder de Nieuw-Apostolische Kerk, willen een voorzichtige opening en creëren strikte regels.

Op dit moment zijn kerkelijke activiteiten slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Stamapostel Jean-Luc Schneider en de districtsapostelen zijn onder de indruk van de vele goede ideeën op gemeentelijk niveau om de gemeenschap tussen de broeders en zusters te versterken. Toch is het hun wens om de eerste stappen te zetten in de richting van een voorzichtige opening van de lokale gemeente-activiteiten. De stamapostel en de Europese kerkleiders zijn het hierover eens geworden. Echter, omdat de regels per land verschillend zijn, zal de aanpak van de kerk niet overal uniform geregeld kunnen worden. Maar op één punt is de kerkleiding het eens: Kerkdiensten met een bijeengekomen gemeente aan het altaar zouden wenselijk zijn. Vanzelfsprekend zal dit niet overal kunnen gebeuren, want in Frankrijk of Zwitserland, alsmede in veel landen in Afrika en Amerika, zullen alle kerkelijke bijeenkomsten nog voor een langere tijd verboden blijven.

Op dit moment werken de gebiedskerken aan richtlijnen om te laten zien wat er mogelijk is en wat nog moet wachten. De richtlijnen zullen nauw worden afgestemd op de adviezen van de gezondheidsautoriteiten. De bekende hygiëne- en afstandsregels zijn van groot belang. Gemeenteleden met een verzwakt immuunsysteem of met ziektesymptomen worden verzocht de dienst niet bij te wonen.

Verdere bevindingen van de afstemming tussen de Europese districtsapostelen zijn:

Kerkdiensten analoog en virtueel

Zolang een gebruikelijke kerkdienst op gemeenteniveau niet overal mogelijk zal zijn, zullen tegelijkertijd online kerkdiensten worden aangeboden. In de kerkgebouwen, waar diensten kunnen plaatsvinden, zullen waarschijnlijk beperkingen gelden m.b.t. aanwezigheids- en afstandsregels: er kan slechts een bepaald aantal bezoekers in de kerkzaal aanwezig zijn, afhankelijk van de voorschriften van het land. Dit zou betekenen dat verschillende diensten achter elkaar moeten worden gehouden. Vanwege de verschillende veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke regio's, zullen de districtsapostelen de verdere aanpak hiervoor regelen.

Avondmaal ja, maar met mondbescherming

Het belangrijkste nieuws is dat de kerkleiding eraan werkt om de viering van het Heilige Avondmaal, binnen zeer strakke richtlijnen, weer plaats te doen vinden. Daarover heeft de internationale kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider, tijdens de paasdienst gezegd: "Ik beloof u dat zodra het mogelijk is om het Heilig Avondmaal opnieuw te vieren, wij dat zullen doen. Ik verlang er ook naar!" Dit lijkt echter alleen mogelijk te zijn onder speciale voorwaarden en hoe deze er precies uit zullen zien, wordt nog besproken. Desinfectie van de handen voordat de hosties worden uitgedeeld en een mond-neusbescherming zullen verplicht worden.

Onderricht begint ook weer

De kerkleiding ligt het kerkelijk onderwijs, zoals confirmatie-onderwijs, godsdienstonderwijs en zondagsschool zeer na aan het hart. Echter, lessen kunnen alleen opnieuw worden gegeven wanneer de bekende afstandsregels en de algemene richtlijnen op het gebied van hygiëne in acht worden genomen en pas dan wanneer ook scholen in de regio zijn begonnen. De kleine zondagsschool kan alleen weer worden aangeboden wanneer de kleuterscholen in de regio opengaan.

Veranderingen van de indeling

Stamapostel Jean-Luc Schneider ziet het begin van de versoepeling met vreugde en tegelijkertijd met respect tegemoet. Het is een kritieke fase waarin de samenleving zich op dit moment bevindt, zegt hij. "Maar ik ben blij dat een behoedzame en langzame opening voor de kerkdienst binnen handbereik ligt."

Zelf heeft hij ook zijn indeling gewijzigd: aanstaande zondag, 26 april 2020, zal hij een kerkdienst houden in het Engels in de gemeente Straatsburg (Frankrijk), die zal worden gestreamd naar grote delen van Afrika. Het wordt uitgezonden in Zuid-Afrika op de eigen televisiezender van de kerk "NACTV" en in Zambia op "ZNBC TV and Radio" (Zambia National Broadcasting Corporation). “

Een week later, op 3 mei 2020, staat de kerkleider opnieuw achter het altaar in Straatsburg, ditmaal met een kerkdienst in de Franse taal.

De geplande Pinksterdienst in Buenos Aires (Argentinië) gaat niet door. Stamapostel Schneider deelde de districtsapostelen mee dat zowel de kerkdienst als de eerder geplande internationale districtsapostelvergadering worden uitgesteld.