Officiële bekendmakingen

Pasen 2020: Toegewijd aan God de toekomst tegemoet!

13.04.2020

Het altaar in de ontvangsthal van het Verlag-Bischoff

Stamapostel Schneider was naar Duitsland gekomen

De Livestream gaat de hele wereld over

"Christenen, juich nu" (Foto’s: W. Ruppe)

Zürich/Neu-Isenburg. „Door de Heilige Geest kunnen wij de aanwezigheid van de opgestane Gods Zoon ook thuis achter gesloten deuren voelen.“ Dit was een van de paasboodschappen van stamapostel Jean-Luc Schneider in dit bijzondere jaar 2020.

„Het is toch een heel bijzonder paasfeest dat wij vandaag samen vieren” – met deze woorden begroette stamapostel Jean-Luc Schneider, geestelijk leider van de Nieuw-Apostolische Kerk Internationaal, de grote virtuele gemeente. Omdat de gebruikelijke samenkomsten momenteel niet kunnen plaatsvinden, werd zijn prediking  in deze kerkdienst met Pasen live op YouTube en via internet uitgezonden.

Laten wij ons aan de hand van God overgeven

De kerkleider sprak zijn bezorgdheid uit: Er is veel leed en nood op de wereld. Er zijn al meer dan twee miljoen mensen besmet met het coronavirus en ruim honderdduizend zijn gestorven. En het gaat niet alleen om gezondheid en leven, ook de economische gevolgen van de pandemie zijn nog niet te overzien. Dat maakt mensen bang en zorgt voor onzekerheid. "Als christenen hebben wij geleerd toegewijd aan God te zijn! ", aldus de stamapostel. "Wij weten dat wij niet veel weten en vertrouwen op God." Zijn aanbeveling was om zichzelf volledig aan de hand van God over te geven.

Tegelijkertijd verzette hij zich krachtig tegen het idee dat de corona-pandemie een straf van God zou zijn, een teken van het einde van de wereld: "Een dergelijke uitleg komt niet uit de Heilige Geest." Die spreekt over God als een God van liefde! 

Jezus' opstanding voorspelt onze opstanding.

De Bijbel is erg nuchter wanneer de ontmoeting tussen de Opgestane en zijn discipelen wordt beschreven, becommentarieerde stamapostel Scheider het toenmalige paasgebeuren. De unieke vreugde en een diepe vrede waren zeker de merkbare gevoelens van de gemeente in die tijd. De discipelen waren verheugd dat hun Meester Jezus terug was. "Hij die bij hen was, die aan het kruis hing, die begraven was, is nu terug en leeft" - dat was een grote troost voor hen. Pas daarna zouden zij hebben begrepen: “God was met Jezus Christus. Sterker nog: Jezus Christus is God!” Thomas had het gezegd: “Mijn Heer en mijn God!”

Moge Pasen ook vandaag vrede en vreugde brengen. “Zijn opstanding voorspelt onze opstanding. Jezus Christus leeft - Hij is God.” Hij is liefde, Hij staat dicht bij de mensen, Hij staat aan de kant van de zwakken en schenkt genade. “Hij maakt zich zorgen over de Zijnen en laat niemand vallen!” Hij stierf voor Zijn vrienden. “Hij stierf voor jou, denk eraan!” Om dit te bevestigen, las Stamapostel Jean-Luc Schneider de Bijbeltekst bestemd voor Pasen uit Openbaring 1,17b-18 voor: “Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.”

De Eerste en de Laatste

Jezus Christus is de Eerste onder de mensen die een opstandingslichaam heeft, staat er in de Bijbel – zo gezegd de eerste fase van de nieuwe schepping, concludeerde de kerkleider. Jezus Christus was de eerste mens, die met een opstandingslichaam het koninkrijk van God kon binnengaan. En ook bij ons begon God daarmee door de doop met water en Geest. “Hij heeft ons leven door Zijn leven gegeven.” Zo heeft de christen ook vandaag de mogelijkheid een opstandingslichaam te verkrijgen. Vandaag zou hij dan in de opstanding van Jezus en die van zichzelf moeten geloven. Maar er staat duidelijk in de Schrift, dat de volgelingen van Christus ook vandaag al de vreugde van de opstanding kunnen smaken.

De macht in hemel en op aarde

Christus heeft de sleutels van de hel en de dood, staat er in boek Openbaring. Deze Bijbelse uitspraak is onze troost, legde stamapostel Schneider uit. De lichamelijke dood is geen hindernis voor de verlossing door Jezus Christus. Het is zeker dat God ook voor de doden zal zorgen en aan hun redding zal werken. “Hel”, dat is een begrip voor de afstand tot God. Jezus heeft daarvoor ook de sleutels, want Hij brengt mensen nader tot God. “Niemand is voor eeuwig verdoemd. De Opgestane heeft de sleutels, geen mens. Het gaat dus niet om kennis, om succes, om bekwaamheid. Het gaat niet om de sociale status. Het gaat om het geloof in Jezus Christus en om de navolging van Hem”, verzekerde de stamapostel. Ieder mens die in Jezus Christus gelooft en Hem volgt, kan redding vinden: “De Opgestane heeft de sleutels. Hij heeft de macht in hemel en op aarde.”

Verlangen naar de viering van het Heilig Avondmaal

In het verdere verloop van de dienst legde internationale kerkleider bijzondere nadruk op de afwezigheid van de viering van het Heilig Avondmaal: ”Normaliter gedenken wij de opstanding van de Heer door de viering van het Heilig Avondmaal. Dat is vandaag de dag niet mogelijk!” Het is weliswaar de wens van ons allen het Heilig Avondmaal te vieren, maar: “Wij moeten ons ervan bewust zijn, dat het Heilig Avondmaal een sacrament is, wat Jezus Christus zelf heeft ingesteld. Hij zelf is aanwezig in de afgezonderde hostie. Hij bepaalt hoe wij het Heilig Avondmaal waardig kunnen vieren. “De apostelen moeten het sacrament beheren, maar zij zouden er niet vrijelijk over kunnen beschikken en het desgewenst kunnen aanpassen. Jezus heeft het Avondmaal als gemeenschapsmaal ingesteld – deze voorwaarde is momenteel niet aanwezig. Zo staan het ook in de geloofsbelijdenis “ en dat mogen wij niet veranderen.”

In plaats daarvan herinnert God de gemeente daaraan dat het Avondmaal genade is, die Hij ons geeft. Wij zouden er geen recht op hebben. Zolang het Gods wil is, dat geen Heilig Avondmaal gevierd kan worden, zal Hij ons geven wat wij nodig hebben.

Voorgevoel van het grote Avondmaal

Vervolgens werd hij heel persoonlijk: „Laten wij deze bijzondere tijd gebruiken om ons op het eerste Avondmaal dat wij weer samen kunnen vieren voor te bereiden.” Dat zou bijvoorbeeld met de vraag kunnen gebeuren: “Hoe zou ik dat eerste Avondmaal weer vieren, wat neem ik mij voor?” Hiermee zou de gemeente ook het grote Avondmaal met Jezus Christus in het oorspronkelijke rijk Gods kunnen voorbereiden. De stamapostel verwees naar Lucas 22: 28-30: “Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.” Christus bestemt dat voor ons! De belofte om deel te nemen aan het grote Avondmaal van de Heer is geen vage toezegging van een kerkleider: “Het zijn waarachtige woorden van God.”

Tot besluit nam de kerkleider van de virtuele gemeente wereldwijd met de woorden: “Ik beloof u: zodra het weer mogelijk is om Heilig Avondmaal te vieren doen wij dat. Ik verlang er zelf ook naar!”