Officiële bekendmakingen

Een wereldwijde gemeente op paaszondag

09.04.2020

Live streaming on Paaszondag

Veel techniek voor een grote gemeente

De ruimte waar het altaar komt te staan krijgt vorm

De piano is gestemd (Foto’s: NAKI)

De studio voor de dienst is gebouwd, het altaar is opgericht. Paaszondag kan komen en daarmee de stamapostel. Dit jaar, vanwege de Corona-crisis, is er een wereldwijde dienst op de Dag van de Opstanding van de Heer.

De laatste voorbereidingen zijn afgerond. De entreehal van Bischoff Verlag in Neu-Isenburg is veranderd in een kleine kapel. Hier is alles wat voor een dienst nodig is geïnstalleerd: altaar, piano, orgel. En vanwege de online-uitzendingen zijn de cameraposities en de microfoons op elkaar afgestemd.

Heilig Avondmaal wordt, zoals met alle online-diensten, ook deze keer niet gevierd. In zijn interview zei de kerkleider: 'Ik weet dat veel geloofsbroeders en -zusters tot het einde van deze pandemie van het Heilig Avondmaal verstoken zullen blijven. Ik deel hun verdriet omdat  ook ik, tot nader order als gevolg van het uitgangsverbod, beperkt ben tot mijn huis. We willen echter juist in deze tijden van nood op God vertrouwen. Laten we op God vertrouwen – Hij weet altijd hoe Hij diegenen die Hem liefhebben, dat geven kan wat voor hun heil onmisbaar is!"

Gezamenlijk aan dienst deelnemen

Op zondagmorgen zullen niet meer dan vijf mensen in de ruimte, waar de dienst wordt gehouden, aanwezig zijn. Dus een kleine gemeente is live aanwezig, de andere honderdduizenden zullen de dienst online beleven, hetzij als een livestream via YouTube of via IPTV of analoog via de telefoon. Met NACTV is er zelfs een televisiestation, dat de dienst landelijk en over de landsgrenzen van Zuid-Afrika per satelliet uitzendt. Al met al zal het een grote, zeer grote gemeente zijn die de geestelijke leider van de Nieuw-Apostolische Kerk hoort en ziet.

Een interessant detail aan de zijlijn: In de VS kunnen de gemeenten een klein jubileum vieren. In 1980, precies 40 jaar geleden – en trouwens ook op Paaszondag – vond een eerste dienst met uitzending plaats – stamapostel Hans Urwyler predikte in New York alleen voor de Amerikaanse gemeenten. In 2020 zal de prediking van stamapostel Schneider in de hele nieuw-apostolische wereld ontvangen kunnen worden.

Het zingen van gemeenschappelijke liederen

De liederen voor de dienst zijn al bepaald. Bij aanvang zingt de wereldwijde gemeente een zeer vreugdevol paaslied: “Christenen, juich nu, verblijd u van harte. Dank nu de Heer, die aan ’t kruishout zich gaf. Prijs Hem, laat blijde weerklinken en schallen: Christus de Held, stond weer op uit het graf, Christus de Held, stond weer op uit het graf." [Internationaal gezangboek lied nr. 66] Vanwege de internationale gemeente worden liederen gezongen die als gezamenlijke schat aan liederen in de verschillende nationale zangboeken voorkomen. Drie andere gemeente liederen komen er nog bij tijdens dienst: "Welk een vriend is onze Jezus" [nr. 237], "Kom in, o Heer, kom in" [nr. 134] en "Als kinderen Gods tezamen” [nr. 342]

Hoe komt het zendsignaal van Bischoff Verlag thuis in de woonkamer? Het internet maakt het mogelijk. We hebben de aanzienlijke lijst met links al verschillende keren gepubliceerd. De deelnemers aan de dienst hoeven alleen maar de link te openen, die ze al de afgelopen zondagen hebben geopend. Daarna is de dienst te volgen op een laptop, tablet, smartphone, smart-tv of zelfs via de telefoon.

Gezamenlijk in de eigen taal te verstaan

Stamapostel Jean-Luc Schneider zal de dienst in het Duits houden. Zijn prediking wordt zin voor zin in het Engelse vertaald. Daarvoor staat een vertaler aan een lessenaar op gepaste afstand van het altaar. Verdere vertalingen worden toegevoegd: vertalers vertalen, in de door Bischoff Verlag beschikbaar gestelde vertaalcabines, in het Frans, Portugees en Spaans, evenals in gebarentaal. In kantoren van de centrale administratie van de kerkgebieden wereldwijd worden verdere vertalingen, zoals in het Nederlands, toegevoegd, afhankelijk van welke taal wordt gebruikt.

  • Online-dienst op
  • Paaszondag, 12 april 2020
  • 10.00 uur CEST (uitzending begint om 9:45 uur)
  • met stamapostel Jean-Luc Schneider

Neuapostolische Kirche International, Deutsch, https://bit.ly/naci_de
New Apostolic Church International, English, https://bit.ly/naci_en
Iglesia Nueva Apostólica Internacional, Español, https://bit.ly/naci_es
Eglise néo-apostolique Internationale, Français, https://bit.ly/naci_fr

Wij wensen alle deelnemers aan de dienst een gezegende ontvangst en zeggen:
#PrayHome - blijf gezond