Officiële bekendmakingen

Wereldwijde Paasdienst met de stamapostel

28.03.2020

Stamapostel Jean-Luc Schneider aan het altaar in Lindau (Duitsland), Pasen 2019 (Foto: NAK-Zuid)

Zürich. Een bijzonder aanbod in moeilijke tijden: stamapostel Jean-Luc Schneider zal zelf, op Paaszondag, de dienst leiden en wel voor alle kerkleden op de gehele wereld. Het is zijn wens om zich persoonlijk tot de gelovigen te richten.

Paaszondag is de grootste feestdag op de christelijke kalender. Pasen zonder dienst kunnen wij ons niet voorstellen. Weliswaar kunnen in deze moeilijke dagen tijdens de Corona-crisis vrijwel overal in de wereld geen diensten met een directe aanwezigheid van broeders en zusters plaatsvinden, echter er zijn creatieve oplossingen. Zo wordt deze feestelijke dienst op Paaszondag, net als alle diensten tijdens de Corona-crisis, live uitgezonden, d.w.z. zonder gemeente en Heilig Avondmaal, maar met Bijbellezing, het Onze Vader en vergeving van zonden.

Dienst zonder gemeente voor iedereen

De stamapostel verduidelijkt nogmaals dat de Nieuw-Apostolische Kerk zich zal houden aan de regels van autoriteiten m.b.t. de gezondheid. Het doel van het uitgaansverbod en van het afstand houden is, om de verspreiding van de pandemie te vertragen en in te dammen. “Het is voor mij echter belangrijk dat de gelovigen, ondanks alles, de mogelijkheid krijgen om het Paasfeest gemeenschappelijk te vieren”, benadrukt de kerkleider, ook als ieder gezin dit alleen zou moeten doen. In overleg met de districtsapostelen heeft hij daarom besloten de dienst op Paaszondag tot een bijzondere aangelegenheid uit te breiden: het moet een wereldwijde dienst worden, die de stamapostel zelf leidt. De volledige verantwoordelijkheid voor de technische uitvoering ligt bij het Bischof-Verlag. Verschillende vakmensen zouden hem hebben verzekerd, dat de beschikbare technische apparatuur bij het Verlag voldoende is toegerust om een wereldwijde uitzending storingsvrij mogelijk te maken

Dus als er niets tussen komt, dan zullen alle nieuw-apostolische christenen de kans hebben om hun kerkleider live of later als opname te zien en te horen krijgen. Een wereldwijde gemeente ofwel als onderdeel van een livestream op YouTube of via een telefoonverbinding of IPTV of via het eigen tv-kanaal NACTV – iets vergelijkbaars heeft nog nooit in de geschiedenis van de Nieuw-Apostolische Kerk plaatsgevonden.

Diensten geven moed

De kerkleider acht het, vooral in tijden zoals de huidige Corona-crisis, van fundamenteel belang om de opstanding van Jezus Christus te herdenken. Juist de opstanding getuigt van de almacht van God en de aanwezigheid van de Zoon van God onder de mensen. Het Paasfeest is daarom "een feest van troost en hoop": "Jezus Christus heeft de macht om Zich te houden aan wat Hij heeft beloofd! "

In zijn interview op 21 maart 2020 maakte stamapostel Schneider duidelijk dat vertrouwen in God meer dan ooit nodig is: "Laten we vast in de liefde tot God blijven. Diegenen die Hem liefhebben, zal de Heer op een bijzondere wijze bijstaan. De belofte van God blijft: wie God liefhebben, dienen alle dingen – zelfs de Corona crisis – tot heil". Hij woont zelf in een gebied dat bijzonder is getroffen door de pandemie. De nood van de mensen kan men daar niet alleen via het nieuws waarnemen, "Ik ervaar het heel concreet in het dagelijks leven."

Leren van elkaars geloof

Tegelijkertijd herinnert hij zich echter ook de honderdduizenden mensen in Afrika die in een vluchtelingenkamp moeten wonen of broeders en zusters die zeer verspreid op de wereld wonen en bijna nooit een gezamenlijke dienst kunnen vieren. Er zijn nog steeds te veel christenvervolgingen in de wereld: mensen worden gedood omdat ze openlijk voor hun geloof in Jezus Christus uitkomen. Dit alles stemt hem zeer bezorgd: "Ik zeg dit alles niet om de Corona-crisis te bagatelliseren. Integendeel, ik probeer gewoon op te roepen om van onze broeders en zusters, die in dergelijke omstandigheden in deze landen leven, te leren." Waarom, vraagt hij zich af, kunnen ze, ondanks al deze aanvechtingen, sterk blijven? "Omdat ze in Christus diepgeworteld zijn. Hun liefde voor de Heer is hun geheim!" In een crisis als deze worden we ons ervan bewust dat zaken die slechts een paar weken geleden van groot belang waren, plotseling volstrekt onbelangrijk worden. "Nu gaat het er vooral om onze band met Christus te bewaren!"

Over de technische details m.b.t. de ontvangst van de Paasdienst met stamapostel Jean-Luc Schneider zullen wij u tijdig informeren.