Officiële bekendmakingen

Vergadering van districtsapostelen in Zürich beëindigd

18.11.2019

Foto's: bron NAKI

Opnieuw kwamen de districtsapostelen en districtsapostelhelpers van de wereld bijeen in Zürich. In het conferentiecentrum van de  NAK Internationaal (NAKI) vond de laatste vergadering van districtsapostelen van dit jaar plaats op donderdag 14 november en vrijdag 15 november 2019. Wederom stonden er diverse punten op de agenda.

Een van de onderwerpen was de verdere ontwikkeling van het nieuw-apostolische ambtsbegrip. Stamapostel Jean-Luc Schneider heeft er al verschillende keren op gewezen dat hij het ambtsbegrip samen met de nationale kerkvertegenwoordigers in de volledige diepte wil bespreken – dit zal een aanzienlijke hoeveelheid tijd  vergen. Hierin is ook de kwestie van wijding van vrouwen in het ambt opgenomen. Deze discussie hierover staat nog in de kinderschoenen. Allereerst is er de vraag wat de Bijbel hierover te zeggen heeft, zoals de Stamapostel al in zijn video-toespraak over het ambtsbegrip heeft uitgelegd. Wat zegt de Bijbel? En hoe moeten we hiermee omgaan?

Het lange overleg over deze twee onderwerpen zal worden voortgezet tijdens de volgende vergadering van districtsapostelen.

Maximale leeftijd ambtsrust verlengd

Wanneer ontvangen nieuw-apostolische ambtsdragers ambtsrust? In de regel is het pas wanneer ze hun 65e levensjaar hebben bereikt. In individuele gevallen kan de verantwoordelijke districtsapostel echter een verlenging van de uitoefening van het ambt vastleggen na overleg met de betreffende ambtsdrager. De maximale leeftijd voor het actief uitoefenen van een ambt is opnieuw vastgesteld door de districtsapostelen: de maximale leeftijd is nu niet langer de leeftijd van 67 jaar, maar 70 jaar. Er kan echter geen morele druk worden uitgeoefend op de betreffende ambtsdrager met betrekking tot een dergelijke verlenging. Anderzijds kunnen ambtsdragers ook in bepaalde gevallen vervroegd ambtsrust ontvangen, zoals al eerder het geval was.

Verhuizing succesvol afgesloten

Aan het begin van de vergadering van districtsapostelen deelde stamapostel Schneider een klein "succesverhaal" met de districtsapostelen. Bijna een jaar al is nu het kantoor van de gebiedskerk van Zwitserland gehuisvest in hetzelfde gebouw als dat van de internationale kerk (NAKI). NAK Zwitserland gebruikt nu ongeveer een derde van de oppervlakte in het gebouw voor haar eigen doeleinden en ongeveer de helft van de oppervlakte wordt gemeenschappelijk gebruikt.

'Dit proces van samensmelting is heel goed verlopen', meldde de internationale kerkleider. Het was zijn wens geweest om de kosten in de gaten te houden en geld te besparen. Door het gezamenlijke gebruik van het kantoorgebouw is het voor de twee organisaties mogelijk om een ​​aantal specifieke diensten in dezelfde kantoor te delen, bijvoorbeeld de postdienst, technische infrastructuur, ledenadministratie en nog veel meer. "Ik vind het een geslaagd project", zei de stamapostel afsluitend. De Zwitserse districtsapostel Jürg Zbinden bevestigt dit: „Ik ben hierover enthousiast. Alle kleine bedenkingen die we hadden hebben plaatsgemaakt voor een zeer prettige en constructieve samenwerking.”

Vergadering van districtsapostelen m.b.t. Afrika op woensdag

Die districtsapostelen die op het Afrikaanse continent werken, waren al woensdag 13 november 2019 samengekomen. Ze bespraken onderwerpen die interessant zijn voor de Afrikaanse districtskerken. Districtsapostel John Kriel bracht verslag uit over een nieuwe richtlijn getiteld "Beleid m.b.t. seksueel wangedrag", die het komende jaar in werking zal treden in de districtskerk van Zuid-Afrika. Waarom een dergelijke richtlijn? "Omdat het nodig is!", lichtte districtsapostel John Kriel toe in zijn bijdrage. De cultuur van "Wat niet wordt besproken bestaat niet", kan niet langer worden getolereerd. De samenleving als geheel moet dit onderwerp acceptatie en dit betreft ook de Nieuw-Apostolische Kerk. "We moeten niet alleen iets doen, maar mensen moeten ook weten dat we iets doen!", benadrukte hij. En stamapostel Schneider ging zelfs nog een stap verder: "Alle mensen - inclusief onze gemeenten en al onze geloofsbroeders en zusters - moeten weten dat de Nieuw-Apostolische Kerk geen seksueel misbruik tolereert!"

Overal het kinderonderwijs aanbieden

De districtsapostelen bespraken ook het onderwerp 'Lesmateriaal voor kinderen' (CTM). Het nieuw opgestelde lesmateriaal voor het onderwijs van de kerk aan kinderen wordt ook in Afrika ingezet. Dit lijkt in het begin misschien niet zo een probleem, maar dat is het wel. Hoe - en hoeveel - komen de handleidingen voor onderwijs aan de vele duizenden Afrikaanse gemeenten beschikbaar? Zal het in digitale vorm zijn of zijn er gebonden boeken nodig? Districtsapostel Mark Woll, die verantwoordelijk is voor dit project, legt dit als volgt uit: "We hebben een hybride versie nodig die zowel digitale als gedrukte oplossingen bevat." En een nog grotere uitdaging is de enorme verscheidenheid aan talen, aldus de districtsapostel.

Al in 2015 hadden de internationale kerkleiders zeer concrete steun uitgesproken voor een onderwijsprogramma in Afrika: 'Ik vraag u, lieve apostelen, om prioriteit te geven aan deze twee taken: de ambtsdragers te onderwijzen en zondagsscholen binnen de gemeente voor alle kinderen mogelijk te maken. Dat is mijn programma voor Afrika.”

Afsluitende dienst op zondag

Zondag 17 november 2019 stond in het teken van geestelijke oriëntatie. Stamapostel Schneider leidde een kerkdienst voor ambtsdragers in de kerkgemeente St. Gallen (CH). Deze dienst werd ook per satelliet en internet uitgezonden naar alle ambtsdragers in Europa.