Officiële bekendmakingen

Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Amerika - opnieuw een groot districtsapostelgebied

06.08.2019

De gemeente is goed voorbereid op de dienst

Districtsapostel Raúl Montes de Oca

Stamapostel Schneider zet hem na 47 jaren ambt in de welverdiende rust

Districtsapostel Enrique Minio (alle foto’s INA Sud América)

Zürich / São Paulo. Rond 500 deelnemers aan de dienst beleefden in die dienst in São Paulo (Brazilië) de overdracht van de ambtsbezigheden van districtsapostel Raúl Montes de Oca naar districtsapostel Enrique Minio. Vanaf 4 augustus 2019 werd het districtsapostelgebied Brazilië en Bolivia geïntegreerd in het grote district Zuid-Amerika.

47 Jaar lang heeft districtsapostel Raúl Montes de Oca zijn kerk gediend als ambtsdrager, sinds 2010 als leider van de nieuw-apostolische gebiedskerken in Brazilië en Bolivia. “Vandaag”, aldus stamapostel Jean-Luc Schneider in de dienst op zondag, “hebben we de gelegenheid, voor alle zegeningen te danken, die in deze jaren hebben plaatsgevonden”. Hij zei dat met de blik op de ambtsbezigheid van de scheidende districtsapostel Montes de Oca. 

Zijn opvolger, districtsapostel Enrique Minio uit Buenos Aires (Argentinië) geeft nu leiding aan het districtsapostelgebied van de “Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Amerika”. Daarbij zijn voortaan de nieuw-apostolische gebiedskerken in Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Paraguay en Uruguay geïntegreerd.

Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Amerika 

Anderhalf jaar geleden was de beslissing van de fusie van beide districtsapostelgebieden reeds aan de gemeenten bekend gemaakt. Ze werden door middel van een rondschrijven van hun toenmalige districtsapostelen in december 20127 geïnformeerd.

Raúl Montes de Oca was in oktober districtsapostel Guillermo Vilor opgevolgd. Onder diens leiding was in het jaar 2002 de gebiedskerk Brazilië ontstaan uit een tot dan toe vanuit Duitsland verzorgd noordelijk deel en vanuit Argentinië verzorgd zuidelijk deel. In 2004 groeide het arbeidsgebied met Bolivia, waarvoor tot dan toe de USA verantwoordelijk was.

De nu voor alle kerkgebieden gezamenlijk verantwoordelijke districtsapostel Enrique Minio nam in oktober 2015 zijn ambt op zich. De in 1960 geboren Argentijn is sedert 1985 ambtsdrager in de kerk en werd in 2013 ingezet als apostel. Samen met zeven apostelen leidt hij nu 720 gemeenten in Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Paraguay en Uruguay.

Kom, want alles is klaar! 

Grondslag voor de prediking op zondag was de bijbeltekst uit Lukas 14: 16 -17 :”Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” Deze gelijkenis van de Heer gaat over een groot feestmaal, waartoe de gastheer veel gasten uitnodigt, die zich echter allen laten verontschuldigen. Daarop worden armen, blinden en gehandicapten uitgenodigd. “Dit is een gelijkenis over de gemeenschap met God”, legde de stamapostel uit. De uitnodiging voor de gemeenschap met God is er voor iedereen, niet alleen voor de uitverkorenen. “Wij zijn uitgenodigd, aan dit feest, dit grote feestmaal in de hemel, in het rijk van God, deel te nemen”. Daarvoor is alles klaar, stelde de internationale kerkleider vast.

Een koor uit verschillende delen van het land bood een mooie muzikale omlijsting, samen met een kleine zanggroep uit Angola, die ook meewerkte aan het muziekprogramma. Het was, zo zei iemand “een emotioneel moment van afscheid en van opnemen, waar in het middelpunt de liefde Gods voor Zijn kinderen stond.” 

Lees ook het uitgebreide verslag  op de website van de Nieuw-Apostolische Kerk Zuid-Amerika.