Officiële bekendmakingen

Ambtswissel in het hart van Afrika

24.07.2019

De nieuwe Districtsapostel Kububa Soko

Een grote gemeente nam deel

Gezegend pensioen voor Districtsapostel Charles Ndandula (alle foto's: NAC Zambia)

Zürich / Lusaka. Met ambtsrust na 14 jaar districtsapostelambt – Charles Ndandula is op zondag 21 juli 2019 feestelijk de ambtsrust verleend. De nieuwe districtsapostel voor de kerkgebieden Zambia, Malawi, en Zimbabwe heet Kububa Soko (50).

Stamapostel Jean-Luc Schneider, de internationale kerkleider, is in de afgelopen week naar Zambia gereisd, om twee diensten te houden. In zijn dienst op zaterdag 20 juli 2019 in Ndola, gaf hij de kerkelijke zegen op het robijnen huwelijk van het echtpaar Ruby en Charles Ndandula. De dag daarop zette hij de in de ambt zijnde districtsapostel met liefdevolle woorden van verbondenheid in de kerkelijke ambtsrust: “Vandaag is de dag, waarop wij  je willen bedanken.” En de dank gaat ook uit naar zijn gezin en vooral naar Jezus Christus, in wiens naam de districtsapostel zovele jaren onderweg is geweest. Het is onmogelijk, aldus de kerkleider, alle verschillende werkzaamheden van de scheidende districtsapostel op te tellen – zijn gebeden, zijn diensten, zijn reizen, zijn offerbereidheid. “ Soms zijn twee woorden voldoende, om dankbaarheid tot uitdrukking te brengen: Thank you!” Tegelijk wenste hij hem veel vreugde met de ambtsrust..

Een vriend voor zijn geloofsbroeders en –zusters

In de kring van districtsapostelen gold Charles Ndandula (65) als een ervaren mens, gericht op compromissen en integratie. Hij was een districtsapostel die graag glimlacht en bescheiden is, een man van zachte klanken. De welverdiende rust is het einde van een ongemeen intensieve kerkelijke loopbaan. Wat van hem zal blijven, zijn veel grote en kleine belevenissen, aanbevelingen, beslissingen ten gunste van zijn vele geloofsbroeders en –zusters en gemeenten in het hart van Afrika. Hij was een bedachtzaam iemand, die echter altijd oog had voor de problemen van alledag van de hem toevertrouwde gelovigen.

Hoe vaak stond hij bij aardbevingen en wervelstormen op de eerste rij! Of het ging om bijvoorbeeld in 2005 de spontane hulp voor de getroffenen van de  bosbrand in Mongu in het westen van Zambia of om de internationaal gecoördineerde directe hulp voor de slachtoffers van de overstromingsramp in de Zuidprovincie in 2008. Ook bekend is zijn strategische, plannende blik voor de mogelijkheden van de kerk in het land. De financiële zelfstandigheid van de door hem geleide gebiedskerken was altijd een doel dat hij nastreefde. Tot slot werkte hij zelfs in het financiële comité van de internationale kerkleiding nauw samen met de stamapostel. In 2014 werd dit adviescollege in het leven geroepen.

Dienst in Lusaka

De nieuwe districtsapostel Kububa Soko kreeg de opdracht van de stamapostel met woorden van erkentelijkheid en de verzekering van zijn steun voor de nieuwe opgave als nationaal kerkleider. Hij vroeg hem indringend voor God en de staande gemeente, zich bewust te zijn van zijn opdracht en de daarmee verbonden plichten. En hij dankte hem voor zijn “ja”, voor zijn trouwe schikken onder de wil des Heren.

In april 2018 werd apostel Soko geroepen tot districtsapostelhelper, hij had daarmee een jaar tijd, bekend te geraken met de nieuwe opgaven. Sinds 2010 dient hij als apostel. Hij is 50 jaar oud en woont in Zambia. Zijn moedertaal is Nyanja, daarnaast spreekt hij Portugees en Engels.

Delen van verantwoordelijkheden 

De beide districtsapostelhelpers Robert Nsamba en Arnold Mhango werden eveneens door de internationale kerkleider aan het altaar geroepen. Ze zullen samen met hun nieuwe districtsapostel de ambtszaken in het grote districtsapostelgebied op zich nemen, apostel Nsamba in Zambia en apostel Mhango in Zimbabwe en Malawi.