Officiële bekendmakingen

De grote wereld in het klein: De IJD was een indrukwekkende gebeurtenis

04.06.2019

Alle foto’s: IJT/IYC

Düsseldorf / Zürich. De internationale jeugddag 2019 van de Nieuw-Apostolische Kerk in Düsseldorf (Duitsland) zal als een vrolijk, zonnig geloofsfeest de geschiedenis van de kerk ingaan. De organisatoren maken een positieve balans op: ongeveer 30.000 jonge christenen uit de hele wereld vormden vier dagen lang een blijde geloofsgemeenschap.

Meer dan 250 gebeurtenissen, ongeveer 300 uur aan informatie en ontspanning: de Internationale Jeugddag 2019 bood de bezoekers een gevarieerd programma. De grote evenementenhal 6 op het Düsseldorfer beursterrein was als ontmoetingshal ingericht –en ontmoetingen waren er vele. Voor het gevoel was in deze hal de hele wereld op een paar vierkante meters samengeperst: Afrika lag naast Berlijn, Zwitserland naast Canada en van Stuttgart naar Afghanistan waren maar een paar meter: In hal 6 presenteerden zich tijdens de Internationale Jeugddag de kerkgebieden en districtsapostelgebieden van de Nieuw-Apostolische Kerk. Een kleine reis door landen en culturen. Uit Zuidoost Azië waren het de angklung spelers, uit het verre Oost Azië traditioneel geklede Oezbeken, uit Afrika stemvaste koren, uit Europa veel verenigingen, privé-organisaties en initiatieven. In Amerika konden de bezoekers mate-thee drinken, de tango dansen en samenzijn. Elk districtsapostelgebied had een eigen stand met een eigen motto en eigen standbezetting.

Stemming en spiritualiteit 

De jongen mensen kwamen, zagen, leerden, discussieerden, dansten en baden samen en bovenal: ze vierden twee diensten – met hemelvaart en op zondag – en brachten de vrijdagmorgen door met een moderne choreografie in het openingsfeest en de zaterdagavond met een lichtshow met de titel “Here, there and everywhere”.  Grote orkesten en koren, kleinere dansgroepen, solisten en instrumentalisten zorgden voor een onbezorgde, afwisselingsrijke en diep indringende stemming.

Gemeenschap in het evangelie 

Stamapostel Jean-Luc Schneider bedankte alle deelnemers op zondagmorgen. Aan het begin van zijn afsluitende prediking blikte de kerkleider terug op de afgelopen drie dagen van de jeugddag en dankte de jeugd uit naam van de aanwezige apostelen voor de voorbereidingen ”Jullie hebben heel veel werk verzet – en God heeft jullie werk gezegend met succes.” In het bijzonder prees de internationale kerkleider de aard en wijze van het samenzijn: “Jullie hebben de gemeenschap met leven gevuld en het motto van de jeugddag “Hier ben ik” geleefd.”

Voor de ongeveer 30.000 deelnemers in de Arena van de beurs in Düsseldorf predikte hij over het bijbelwoord uit Johannes 13: 34 en 35: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” Het evangelie van Gods nabijheid en liefde uit te dragen in de hele wereld, moet de bijzondere opdracht zijn van elke christen. De mensen liefhebben, hen aan te nemen, met hen te delen, hen te helpen en zo samen te werken is een bijzondere wens voor de jonge generatie. Tegelijkertijd maakte hij duidelijk, dat op deze weg de nieuw-apostolische jeugd niet alleen gaat. Ook in andere christelijke kerken staan christenen in dienst van hun Meester Jezus Christus. “Deze dienst bestaat daarin, de mensen te laten zien, dat God allen liefheeft.” Daarom onderhoudt de Nieuw-Apostolische Kerk goede betrekkingen met andere kerken.

Toegevoegde streams 

Opdat vooral de jeugd in alle delen van de wereld aan de Internationale jeugddag konden deelnemen, maar die om persoonlijke of financiële redenen of anderszins niet konden komen – sommigen kregen hun visum niet op tijd, was een online streaming beschikbaar. Centrale gebeurtenissen werden via internet op YouTube en Facebook uitgezonden – een aanbod dat rijkelijk gebruikt werd. Daar is het gebeuren nog steeds te zien op de kanalen International Youth Convention 2019 van beide platforms. De daar opgeslagen video’s blijven ook langer oproepbaar.

Indrukken van de IJD 2019 kunnen op de eigen website worden bekeken, in het Duits (https://www.ijt2019.org/) en Engels (https://www.iyc2019.org).