Officiële bekendmakingen

Uitzending van een toespraak door de stamapostel over het ambtsbegrip staat gepland voor april

30.01.2019

Photos: O. Ruetten

Zürich. Zoals meerdere keren is aangekondigd, wil stamapostel Jean-Luc  Schneider zich in een uitgezonden toespraak zelf tot alle gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk wereldwijd wenden. De veranderingen in het tot nu toe geldende ambtsbegrip zullen vanaf Pinksteren 2019 van kracht worden.

“Een zorgvuldige communicatie, in het bijzonder in de kring van ambtsdragers, is voor mij van groot belang”, aldus de uitspraak van de internationale kerkleider over de aanleiding van deze handelwijze. In de districtsapostelvergadering van november in het afgelopen jaar besprak hij met de nationale kerkleiders een communicatie-tijdpad voor een wereldwijd eenduidige informatie over dit thema.

Communicatie-tijdpad

Deze informatie bestaat uit drie elementen:

1.     Eerst zal een uitgezonden toespraak van de stamapostel zelf, de gemeenten over de hele wereld voor de veranderingen in de kring van ambtsdragers voorbereiden. Zoals meerdere keren is bericht, wil de kerkleiding de hiërarchie in de kring van ambtsdragers op een manier die overeenkomt met de tijd aanpassen. Daartoe is in de toekomst een sterker onderscheid voorzien in ambtsinzetting, opdracht en taak. Reeds in het afgelopen jaar werd deze nieuwe regeling op het niveau van de apostelen ingevoerd: Zo ontvangen districtsapostelen niet meer via ambtsinzetting hun ambt, maar krijgen een opdracht. Hen wordt geen bijkomende ambtsvolmacht gegeven, maar een leidinggevende opdracht. Dit moet nu uitgebreid worden naar alle niveaus van de hiërarchie. Hoe en waarom dat moet gebeuren, is onderwerp van de uit te zenden toespraak door stamapostel Schneider. Die zal tussen 9 en 12 april 2019 in alle districtsapostelgebieden uitgezonden worden. Dat kan grensoverschrijdend of apart gebeuren, al naar gelang de mogelijkheden. In de Duitstalige kerkgebieden in Europa zal op 9 april 2019 ’s avonds om 20 uur een SAT- uitzending voor alle geïnteresseerde gemeenteleden plaatsvinden.

2.     Deel twee van het communicatie-tijdpad behelst een PowerPointpresentatie voor de actieve ambtsdragers van de Nieuw-Apostolische Kerk. Zij moeten stap voor stap over uitwerking en reden van de veranderingen in het ambtsbegrip geïnformeerd worden. Een dienovereenkomstige bijeenkomst wordt na de 9e april 2019 aangeboden. De districtsapostelen geven daarvoor de kaders aan. In aansluiting op de scholing van de aktieve ambtsdragers zal een gelijke bijeenkomst voor de ambtsdragers met ambtsrust en geïnteresseerde gemeenteleden volgen.

3.     Ook een fundamentele, theologische uitleg over het ambtsbegrip in de Catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk is ontwikkeld. Het wordt als uitgewerkte schriftelijk basisbegrippen ter beschikking gesteld. Eveneens zal een dienovereenkomstig extra nummer van de “Kerngedachten” zich met het thema bezig houden.

Uit te zenden toespraak in april

De officiële start is dus de toespraak via uitzending door de stamapostel. Hij denkt aan een duur van 50 tot 60 minuten De uitzending is afhankelijk van de mogelijkheden op dan wel vanaf dinsdag 9 april 2019 gepland.