Officiële bekendmakingen

Nieuw-apostolisch lidmaatschap in de RCK Luxemburg

16.10.2017

Members in the Council of Christian Churches in Luxembourg. Far left: Apostle Clément Haeck (photo: CCC)

Zürich. Sinds 2 oktober 2016 is de Nieuw-Apostolische Kerk in Luxemburg volledig lid van de Raad van Christelijke Kerken (RCK). Het unanieme besluit is het resultaat van een jarenlang en vertrouwende samenwerking op landelijk niveau.

Apostel Clément Haeck uit Luxemburg is verheugd. Voor hem is het de bekroning op de intensieve samenwerking met de kerken die in de raad zitten. “Wij zijn als kerk nu volledig erkend, wat nog mist is de erkenning vanuit de staat. Daaraan werken wij nog”, zo wordt de huidige situatie beschreven. De RCK heeft contact met onze kerk opgenomen en heeft toen naar onze status gevraagd. Sinds 2015 heeft de nieuw-apostolische gebiedskerk de status van gast. Destijds overhandigde de apostel een schrijven aan de voorzitter van de RCK met de boodschap dat “een deelname en medewerking van de Nieuw-Apostolische Kerk Luxemburg in de Raad van Christelijke kerken zinvol en een gewenste ontwikkeling zou zijn.” Een gaststatus werd toen voor twee jaar uitgesproken. “In de herfst van 2017 zullen dan ervaringen worden uitgewisseld en de verdere samenwerking worden besproken”, zo was het verder afgesproken. Apostel Haeck heeft dat goed onthouden en heeft in september van dit jaar met de stamapostel Jean-Luc Schneider en de verantwoordelijke districtsapostel Bernd Koberstein contact opgenomen om deze kwestie met hen te verduidelijken.

Een belangrijke stap

In een mededelingen aan de gemeenten in Luxemburg schrijft apostel Haeck dat sinds enkele jaren het streven van de kerkleiding is geweest om nauwere betrekkingen tot de andere christelijke kerken te hebben. Een belangrijke stap daarvoor is de gaststatus geweest in de Raad van Christelijke Kerken in Luxemburg. “Het is mij een grote vreugde u mede te kunnen delen dat de Raad van Christelijke kerken in Luxemburg onze kerk afgelopen maandag, 2 oktober 2017, als volledig lid heeft opgenomen. Het besluit daarover was unaniem.” De apostel benadrukte dat het lidmaatschap een “grote erkenning voor onze kerk en voor ons allemaal” is. “Wij zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen dat ons door de andere kerken wordt geschonken.”

Lidmaatschappen zijn talrijk

Landelijke lidmaatschappen van de Nieuw-Apostolische Kerk in oecumenisch verband bestaan er in Europa naast Luxemburg ook in Zwitserland en Nederland. Ook in India en Argentinië is de landelijke kerk werkzaam op het gebied van de oecumene. In Duitsland zijn er intussen talrijke lokale gastlidmaatschappen alsmede drie lidmaatschappen in regionale verban van de Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen: In de bondsstaten Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg en Hamburg. Er vinden gesprekken plaats met de ACK op landelijk niveau.