Officiële bekendmakingen

Peter Schulte is de nieuwe districtsapostelhelper in Australië

27.09.2017

Apostel Peter Schulte (53) werd na een wijding tot apostel tot districtsapostelhelper aangesteld (photos: NAC Australia)

Melbourne/Zürich. Sinds afgelopen zondag heeft het grote districtsapostelgebied Australië een districtsapostelhelper: Apostel Peter Schulte (53) werd na een wijding tot apostel tot districtsapostelhelper aangesteld. Dat is een premiére voor de Australische kerk.

Zondag, 24 september 2017 – een gedenkwaardige datum voor de Nieuw-Apostolische Kerk in Downunder: tijdens een kerkdienst in Melbourne wijdde stamamapostel Jean-Luc Schneider districtsoudste Peter Schulte eerst tot apostel en stelde hem toen aansluitend aan als districtsapostelhelper voor het grote werkgebied. Al in augustus had districtsapostel Andrew Andersen in een schrijven aan de gemeenten op deze gebeurtenis gewezen. Als argument voerde de kerkleider aan dat, om een goede overgang van leiderschap te bewerkstelligen, het belangrijk is om met de voorbereidingen vroegtijdig te beginnen. “ Het is mij een grote vreugde om u te kunnen meedelen dat de stamapostel het voornemen heeft om de 53-jarige districtsoudste Peter Schulte tot apostel te wijden en tegelijkertijd tot districtsapostelhelper aan te stellen. Dat zal in de kerkdienst op 24 september 2017 in Melbourne gebeuren.”

Districtsapostel Andrew Andersen is 65 jaar en heeft het plan om in september volgend jaar ambtsrust te krijgen.

Een belangrijke stap

“Dit is een belangrijke stap die wij gezamenlijk maken.” Met deze woorden sprak stamapostel Schneider districtsoudste Peter Schulte toe die voor hem stond. Hij kan zich goed voorstellen wat men op zulke momenten voelt. Veertien jaar geleden is hij zelf ook als districtsoudste aan het altaar geroepen om eerst het ambt van apostel te krijgen en daarna de taak om als helper zijn districtsapostel te ondersteunen. “Ik kan je ook met de woorden troosten: Wees niet bang, God is met je.” Hij zal de kracht van God ervaren en de gebeden van vele geloofsbroeders- en zusters in het uitgestrekte land voelen. Dit werd hem door de kerkleider verzekerd.

Eerst liefhebben, dan leiden

Het is een bijzondere opgave om te dienen als apostel, aldus de stamapostel. “Wat houdt dat concreet in? Het betekent dat Jezus je vraagt om Zijn boodschap verder uit te dragen.” Deze boodschap is een boodschap van liefde. De Zoon van God heeft de mensen iedere keer weer uitgenodigd tot Hem te komen: Kom, hoe je ook bent, waar je ook bent – ik verwacht je.

In zijn taak als apostel en districtsapostelhelper zal hij allereerst zijn broeders en zusters moeten leren kennen en ze in liefde dragen. “En je moet leren om de kerk te leiden en de gemeenten in dit gedeelte van de wereld voor te gaan.” Dat is niet zo moeilijk omdat hij een districtsapostel heeft waar hij naar toe kan gaan en waarmee hij kan ‘sparren’.

Een man van het geloof

Peter Schulte woont in Sarina/Queensland. Als districtsapostelhelper wordt hij de opvolger van de huidige districtsapostel. “Ik ben zeer dankbaar dat ik bij alle ervaringen in het leven steeds weer de begeleiding van God mocht beleven”, aldus districtsapostel Andersen. “Zo is het ook hiermee – voor deze wisseling was al lang gebeden en staat onder de zegen van de Heer.” Peter Schulte is een man van het geloof en grote kracht, zo typeert de districtsapostel zijn opvolger. Hij zal een groot district gaan leiden en dat op zijn bekende rustige en bezonnen wijze. Hijzelf wenst een naadloze overgang.

Reis naar Downunder

Stamapostel Schneider bezoekt op dit moment de gemeenten in Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. De geloofsbroeders- en zusters hebben al vooraf met grote verwachtingen naar dit bezoek uitgekeken, aldus districtsapostel Andrew Andersen. Het was al weer zeven jaar geleden dat een stamapostel met Melbourne de een na grootste stad van Australië had bezocht.

Op naar PNG

Vanuit Melbourne gaat de stamapostel verder naar Papoea-Nieuw-Guinea. Daar zal hij op donderdag 27 september 2017 de eerste kerkdienst van deze reis in de buurt van Wewak houden. De Dankdag voor de Oogst-viering op 1 oktober zal in Port Moresby, de hoofdstad van het land, plaatsvinden. Daarmee besluit de kerkleider zijn reis in de Zuid-Pacific.

Please read

http://nac.today/en/158033/514697

http://nac.today/en/158036/502928