Officiële bekendmakingen

Edy Isnugroho is de nieuwe districtsapostelhelper in Zuidoost Azië

23.05.2017

Inzetting als districtsapostelhelper van apostel Edy Isnugroho

Apostel Edy Isnugroho

Apostel Beliot (alle foto’s: NAC-SEA)

Zürich/ Depok. Het districtsapostelgebied Zuidoost Azië heeft een districtsapostelhelper: apostel Edy Isnugroho. Op zondag 21 mei 2017 gaf de internationale kerkleider, stamapostel Jean-Luc Schneider, de 54-jarige de opdracht tot helper voor districtsapostel Urs Hebeisen. 

Deze opdracht was reeds in het begin van het jaar bekend gemaakt aan de kerkleden. Districtsapostel Hebeisen, leider van de kerkgebieden in Zuidoost Azië, informeerde over zijn ophanden zijnde ambtsrustverlening in het jaar 2018 en over de opdracht van zijn helper.

In de gemeente Depok (Indonesië) hield stamapostel Schneider op 21 mei de dienst. Als basis voor zijn prediking nam de geestelijk leider van de Nieuw-Apostolische Kerk het woord uit 1 Petrus 4: 10: “Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.” Aan het eind van de dienst zette hij apostel Isnugroho in als districtsapostelhelper.

Een ervaren zielzorger

Edy Isnugroho is getrouwd en vader van drie zonen. Hij draagt sedert 23 maart 2002 het apostelambt en is in Indonesië en Brunei werkzaam. Sinds lange jaren is hij voor de kerk werkzaam.

Zijn werkzaamheid als districtsapostelhelper zal apostel Isnugroho voortaan in alle 18 landen van het districtsapostelgebied Zuidoost Azië uitoefenen. Tot zijn opvolger in het apostelgebied Indonesië/ Brunei is de 47-jarige districtsoudste Rumantiyo tot apostel gewijd. De ambtsinzetting deed stamapostel Schneider in de dienst van donderdag 18 mei 2017 in Lampung (Indonesië).

80.000 Gelovigen in 18 landen

De Nieuw-Apostolische Kerk kent wereldwijd 17 districtsapostelgebieden. Deze gebieden worden door 17 districtsapostelen en 10 districtsapostelhelpers geleid. Hen staan 326 apostelen en ook verdere 260.000 ambtsdragers in de zielzorg ter zijde. Wereldwijd belijden bijna negen miljoen christenen in 60.000 gemeenten het nieuw-apostolische geloof, ongeveer 80.000 daarvan zijn woonachtig in de 2200 gemeenten in Zuidoost Azië.