Officiële bekendmakingen

Districtsapostel John Kriel leidt de kerk in Zuid-Afrika

21.12.2016

all Photos: J. Kraemer

Zürich/Kaapstad. John Leslie Kriel (60) is de nieuwe districtsapostel  in het Zuiden van Afrika. Tot zijn werkgebied behoren naast Zuid-Afrika meerdere landen in het zuiden van Afrika: Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland en nog enkele andere. Aan districtsapostel  Noel Barnes werd op de leeftijd van 66 jaar op een feestelijke wijze ambtsrust verleend.

Voor stamapostel Jean-Luc Schneider werd het een bijzondere kerkdienst: Niet alleen omdat hij aan de districtsapostel  en vriend Noel Barnes de welverdiende ambtsrust verleende. Hij heeft 20 jaar lang de Nieuw-Apostolische Kerk in Kaapstad en omgeving geleid. Tegelijkertijd fuseerde de internationale kerkleider de tot dan bestaande districtsapostelgebieden Zuidoost-Afrika en Cape tot één kerkgebied, waarvan de naam Afrika-Zuid is.

Patrick Mhkwanazi, de verantwoordelijke districtsapostel  die de Nieuw-Apostolische Kerk Zuidoost-Afrika heeft geleid, zal voortaan als districtsapostelhelper verder gaan. De internationale kerkleider bedankte hem op een emotionele wijze.

Een man van de communicatie

John Kriel werd op 25 juni 1956 geboren en is de jongste zoon van een nieuw-apostolische gezin. Daardoor was hij al zeer vroeg betrokken bij kerkelijke activiteiten. Voordat hij in 1991 in dienst van de kerk ging werken, was hij directeur in een verzekeringsbedrijf. Op kerkelijk gebied wordt zijn buitengewone creativiteit gewaardeerd. Door zijn wijze van communiceren is het voor de vele geloofsbroeders- en zusters gemakkelijk om zijn duidelijke boodschap te begrijpen. Jarenlang leidde hij de werkgroep Communicatie van NAC Cape en was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor NAC-TV, het kerkeigen tv-kanaal in het land.

Zegen voor de regio

Dat in het zuiden van Afrika een nieuw districtsapostelgebied zou ontstaan, had stamapostel Jean-Luc Schneider al in november in een rondschrijven aan de gemeenten van de regio medegedeeld. Hij verwacht daardoor een betere balans tussesn de kerkgebieden op het gehele continent. Deze nieuwe eenheid komt daardoor bijna overeen met het totaal aantal leden van de kerkgebieden Kongo-West, Kongo-Zuidoost en Zambia/Malawi/Zimbabwe. Hij bedankte in zijn brief over de bereidheid om deze ingrijpende verandering mede gestalte te geven. „Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregel een zegen zal zijn voor alle geloofsbroeders- en zusters in de regio.“

De beide administratiekantoren in Johannesburg en Kaapstad zijn al sinds enige tijd met elkaar samen gegaan. Ook heeft het grote districtsapostelgebied al een gemeenschappelijke website: http://nac-sa.org.za/

Categorie: Afrique