Officiële bekendmakingen

Nieuw-apostolische gebiedskerk in Angola krijgt een districtsapostelhelper

22.01.2015

Apostel João Uanuque Misselo (Foto: NAKI)

Zürich. In Angola, het grote land in het Zuidwest-Afrika zal stamapostel Jean-Luc Schneider in februari een districtsapostelhelper voor de gebiedskerk benoemen. Daarmee kan de Nieuw-Apostolische Kerk de zielzorg versterken gezien de gestage groei in Angola. Apostel João Uanuque Misselo (49) zal deze bijkomende verantwoordelijkheid gaan dragen.

Ongeveer 250.000 leden telt de Nieuw-Apostolische Kerk in Angola. 15 Apostelen en tien opzieners verzorgen de gemeenteleden in meer dan 2.200 plaatsen. 32 Jaar geleden ontwikkelde de kerk zich na een bescheiden begin temidden van een burgeroorlog. Bestuurlijk gezien wordt het land door de Nieuw-Apostolische Kerk in Nordrhein-Westfalen verzorgd, districtsapostel Rainer Storck staat aan het hoofd hiervan. In het land staan drie zogenoemde “Lead-Apostel” aan zijn zijde, hun taak is het om in de grote regio’s van het lied het kerkelijk werk te coördineren. Uit deze kring komt de toekomstige districtsapostelhelper João Uanuque Misselo, die daarmee de bijkomende verantwoordelijkheid overneemt.

In Zambia geboren

De 49-jarige is in Zambia geboren, en heeft ook in het vroegere Zaïre (Congo) gewoond. Sinds 1983 leeft hij in Angola. Zijn eerste kerkelijk ambt als diaken kreeg hij in 1985. Hij werd in 1997 door de toenmalige stamapostel Richard Fehr tot apostel gewijd. João Uanuque Misselo spreekt Portugees en Engels.

De opdracht tot districtsapostelhelper zal stamapostel Jean-Luc Schneider in een kerkdienst op 22 februari 2015 in de hoofdstad Luanda doen. Bovendien is het gepland dat opziener José Severino Ndala (44) en districtsoudste Manuel Quefasse Mupila (50) tot apostel worden gewijd. Voor de kerkdienst in de Cidadela van Luanda worden ongeveer 12.000 aanwezigen verwacht. 

Opdracht

Men krijgt een opdracht tot districtsapostelhelper. Een opdracht is het overdragen van een vast omstaande taak; zij is niet te vergelijken met een wijding. De opdracht kan qua tijd en locatie bepaald zijn.

Please also read nac.today