Officiële bekendmakingen

Bijeenkomst met een verklaring m.b.t. verzoening gepland

31.10.2014

Düsseldorf/Zürich. In de afgelopen maanden hebben verschillende ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van de Apostolische Gemeinschaft en de Nieuw-Apostolische Kerk plaatsgevonden. De gesprekken waren gericht op de gebeurtenissen die hebben geleid tot de scheiding van de Apostolische Gemeinschaft en de Nieuw-Apostolische Kerk in 1955. In open gedachtewisselingen werden deze gebeurtenissen vanuit de huidige optiek bezien. Het was de wens van beide partijen om hun relatie met elkaar te verduidelijken en met elkaar verzoend de toekomst te betreden.

Ondertussen is er een verklaring m.b.t. de verzoening tussen de Apostolische Gemeinschaft en de Nieuw-Apostolische Kerk door de gremia van beide kerken opgesteld. Deze verklaring zal op zaterdag 29 november 2014 om 14 uur in de kerk van de Apostolische Gemeinschaft (Cantadorstraße 11, 40211 te Düsseldorf) openbaar worden gemaakt.

Voor deze bijeenkomst zijn in het bijzonder de tijdgetuigen, die de scheiding zelf hebben ervaren of door deze zijn getroffen, uitgenodigd. De plaatsen in de kerk zijn beperkt. Daarom vragen wij uw begrip ervoor dat er toegangskaarten worden uitgegeven. Deze kunnen bij de desbetreffende verantwoordelijke kerkadministratie onder opgave van reden voor deze interesse alsmede onder vermelding van adres en telefoonnummer besteld worden. Het toesturen van de toegangskaarten zal per post gebeuren.