Officiële bekendmakingen

De regeling van ambtsrustverlening aan ambtsdragers wordt duidelijker

19.11.2013

Photo: JK

Zürich. Een ambtsdrager van de Nieuw-Apostolische Kerk wordt in principe door een apostel ingezet en ook door een apostel ambtsrust verleend.  Het in de rust gaan gebeurt binnen de omlijsting van een kerkdienst. In de regel is dit tijdstip gekomen bij het voleindigen van het 65e levensjaar, maar de verantwoordelijke districtsapostel kan in afzonderlijke gevallen na overleg met de betrokken ambtsdrager een verlenging van het ambt vaststellen.

In ieder geval moet de ambtsrustverlening  voor het 68e levensjaar plaatsvinden. De apostel dankt de ambtsdrager voor alles wat hij in de geest van de liefde van Christus heeft gedaan en ontlast hem van zijn actieve werkzaamheid. 

Het besluit geldt vanaf 1 januari

De districtsapostelvergadering heeft zich naar aanleiding van haar bijeenkomst in Stuttgart in maart van dit jaar met dit thema bezig gehouden. Het besluit daarover geldt vanaf 1 januari 2014 en luidt concreet:

  • In de regel volgt de ambtsrustverlening  na voleinding van het 65e levensjaar
  • In afzonderlijke gevallen kan de verantwoordelijke districtsapostel na overleg met de betrokken ambtsdrager een verlenging van de ambtsperiode vaststellen. Het in de rust gaan moet voor het 68e levensjaar plaatsvinden.
  • Met betrekking tot de verlenging van de ambtsperiode mag op de ambtsdrager geen morele druk worden uitgeoefend.
  • In met redenen omklede gevallen kan op verzoek van de ambtsdrager een voortijdige ambtsrustverlening uitgevoerd worden.