Officiële bekendmakingen

Bernd Koberstein is de nieuwe districtsapostel voor Frankrijk

24.12.2012

District Apostle Bernd Koberstein (right)

The new bishop Xavier Arese (photos: ENA France)

Mulhouse/Zürich.Een appèl van de nieuwe districtsapostel Bernd Koberstein aan de nieuw-apostolische gemeenten in Frankrijk: „Alstublieft, geeft u mij de kans om u lief te hebben!“ Stamapostel Wilhelm Leber gaf hem deze opdracht aan het eind van de kerkdienst in Mulhouse. Districtsapostel Jean-Luc Schneider is sinds Pinksteren van dit jaar stamapostelhelper en zal zich meer aan internationale taken wijden.

Al enige tijd geleden was deze wisseling  bekend gemaakt. Bernd Koberstein is daarmee de nieuwe districtsapostel en de verantwoordelijke kerkleider van de gebiedskerk Frankrijk.

»Wees bereid«

Stamapostel Wilhelm Leber predikte naar aanleiding van het bijbelwoord uit Lucas 14:16-17: „Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: ‘Kom, want alles is klaar.’” Hij vroeg de aanwezigen of zij ook al gereed waren. Met de uitnodiging is tenslotte ook een aanmaning verbonden. Zegen, kracht en de genade van God zijn in overvloed voorhanden, aldus de stamapostel. Maar wij moeten daarvoor ook aan voorwaarden voldoen om deze goddelijke gaven te kunnen ontvangen.

Districtsapostel Bernd Koberstein wendde zich aansluitend in de Franse taal tot de gemeente en betoogde verder dat hij zijn geloofsbroeders- en zusters met liefde wil dienen en de tekortkoming qua taal met veel liefde wil aanvullen.

Dank voor de trouw en ondersteuning

Tot slot bedankte districtsapostel Jean-Luc Schneider zich bij zijn broeders en zusters in Frankrijk voor hun liefde, trouw en ondersteuning. Hij heeft vaak in hen de Heer gezien, en hij zal trots blijven op de kinderen Gods in dit land.

Na deze feestelijke momenten werd ter ondersteuning voor apostel Alain Dubois districtsoudste Xavier Arese (51) tot opziener geordineerd.

Leest u ook ons uitvoerig verslag op de website van de gebiedskerk Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland. Foto’s van de kerkdienst volgen nog.