Officiële bekendmakingen

Districtsapostel Bernd Koberstein zal in de toekomst ook de gebiedskerk Frankijk leiden

02.09.2012

Districtsapostel Bernd Koberstein bij zijn ambtsaantreden in 2009 (Photo: NAK HRS)

Districtsapostel Jean-Luc Schneider in gesprek met districtsapostelhelper Tshitshi Tshisekedi (Photo: NAK NRW)

Zürich. Sinds september 2004 staat Jean-Luc Schneider als districtsapostel aan het hoofd van de gebiedskerk Frankrijk. Hij zal van deze arbeid worden ontlast om zich meer te kunnen wijden aan de taken als stamapostelhelper. Opvolger als districtsapostel voor Frankrijk zal districtsapostel Bernd Koberstein worden.  Vandaag  werd na de kerkdienst in de gemeenten in Frankrijk en de Europese gemeenten van het districtsapostelbereik Koberstein een  brief hierover voorgelezen.

Daarin staat dat stamapostel Wilhelm Leber, de internationale kerkleider, op 23 december 2012 in de kerkdienst in Mulhouse in Frankrijk, de stamapostelhelper van zijn opdracht als districtsapostel van de gebiedskerk Frankrijk zal ontlasten. „Vanaf deze datum zal districtsapostel Bernd Koberstein ook voor de gebiedskerk Frankrijk (zonder het gebied Democratische Republiek Kongo-Zuidoost) verantwoordelijk zijn.

Stamapostelhelper voor internationale managementtaken

Districtsapostelhelper Jean-Luc Schneider (53) nam in september 2004 de leiding over van de gebiedskerk van zijn voorganger René Higelin. Sinds het pinksterfeest van dit jaar komt daar de opdracht van stamapostelhelper bij. De daarmee verbonden werkzaamheden hebben met name betrekking  om te participeren in alle internationale managementtaken. Ook zal de stamapostelhelper een gedeelte van de stamapostelkerkdiensten gaan overnemen.

 „Geestelijk in de armen nemen“

Districtsapostelhelper Bernd Koberstein (60) leidt vanuit de centrale kerk in Frankfurt naast de Duitse gebiedskerken Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland ook de kerken in Egypte, België, Burkina Faso, Gambia, Griekenland, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Luxemburg, Mali, Niger, Senegal, Syrië, Tunesië, Turkije en Cyprus. Nu zal Frankrijk daarbij komen. „Mijn gevoelens zijn gemengd wanneer ik aan deze nieuwe taak denk“,  de districtsapostel bekent dit onomwonden.  Hij ontving in januari 2009 het ambt van districtsapostel . „Het mag misschien een teleurstelling zijn dat Frankrijk geen nieuwe Franse districtsapostel krijgt, maar een Duitse districtsapostel. Ik wil echter mijn geloofsbroeders- en zusters in Frankrijk met een grote hartensdeemoed dienen en ze allemaal in geestelijk opzicht in de armen nemen.“ In het bijzonder na het ervaren van de jeugdgroepen uit Frankrijk met de Europese jeugddag in Düsseldorf verheugt hij zich zeer op de kring van de Franse geloofsbroeders- en zusters.

Leest u ook op onze website van de Nieuw-Apostolische Kerk Frankrijk en Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland.